Pirot dobio svoj “selfi spot” – 3D slova sa simbolom ćilima