Lokalna samouprava

Opština Pirot jedna od retkih likvidnih opština

Projektovani budžet opštine Pirot za 2014.godinu iznosi 1.4 milijardi dinara. Presek stanja na dan 30.maj pokazuje da je budžet realno planiran, i da je ostvarenje budžeta skoro idealno, pokazuju parametri. 

opstina (4)Naplata poreza zaključno sa 30.majem ostvaruje se u okviru zacrtanog plana.

Porez na imovinu se ostvaruje idealno, na projektovani 41.67%, naše ostvarenje je 41.68%. Skoro idealno ostvarenje beleže i porez na imovinu od nepokretnosti fizičkih i pravnih lica, kao i porez na kapitalne transakcije, koji je jako teško projektovati. Slabija je naplata poreza na zarade, ali je i ona sa procentom 36.73%, veoma dobra -izjavila je Jagoda Šnele, načelnica Odeljenja za finansije i privredu.

Opština Pirot svoje obaveze uredno izmiruje i nema nikakvih dugovanja.

Prihodna strana budžeta ostvarena je sa 39.32%, što je veoma dobro ostvaranje kada se zna da je idealno ostvarenje budžeta 41%. Rashodi su manji u odnosu na plan, jer tek je skoro počela građevinska sezona – dodala je Jagoda Šnele.

A.Ć.

 

 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker