Gradska hronika

Od početka godine 122 osobe sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih se zaposlilo, samozaposlilo ili radno angažovano

Nacionalna služba za zapošljavanje poklanja posebnu pažnju zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao kategoriji teže zapošljivih. S obzirom da je reč o, uslovno rečeno, ranjivoj kategoriji prilikom zapošljavanja, kreiraju se posebne mere za finansijsku podršku njihovom zapošljavanju. U toku su aktivnosti na pripremi realizacije mere obuke za tržište rada za osobe sa invaliditetom  koja će doprineti podizanju nivoa  konkurentnosti ovih lica na tržištu rada i proširiti mogućnosti za zaposlenje.

Realizovani su nacionalni javni pozivi namenjeni, isključivo, ovim osobama: Subvencija zarade za OSI bez radnog iskustva;  Refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta, Refundacija troškova zarade licu angažovanom na pružanju stručne podrške na radnom mestu; Radna asistencija i javni radovi.

Osobe sa invaliditetom imaju određeni prioritet prilikom uključivanja i u ostale mere aktivne politike zapošljavanja, ili mogućnost da se uključe pod povoljnijim uslovima u odnosu na ostala nezaposlena lica.

Po ovom osnovu su 4 lica iz kategorije OSI koristila sredstva za pokretanje sopstvenog biznisa i 5 subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapopošljivih. Tokom 2023.godine, 122 osobe sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih se zaposlilo, samozaposlilo ili radno angažovalo.

U toku su aktivnosti na pripremi realizacije mere obuke za tržište rada za osobe sa invaliditetom. Obuka će otpočeti u najskorije vreme, odnosno do kraja godine. Trajanje obuke je 2 i po meseca i za ovo vreme će 7 nezaposlenih OSI steći nova znanja i veštine i osposobiti se za poslove pomoćnika kuvara. Očekivanja su da će OSI kroz ovu meru podići nivo svoje konkurentnosti na tržištu rada i proširiti mogućnosti za zaposlenje, navode u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Filijala Pirot.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker