POSAO

Obuka za posrednika u rešavanju sporova

Ako vam rešavanje konflikata ide od ruke i u potrazi ste za novim izazovom u profesionalnom životu, profesija medijatora, odnosno posrednika u rešavanju sporova može biti vaše novo ili dodatno zanimanje.

Nacionalni centar za posredovanje u rešavanju sporova organizovaće online osnovnu obuku za posrednike u rešavanju sporova (medijatore) od 18.5. do 22.5. koju mogu da pohađaju kandidati sa visokim obrazovanjem (180 ESB bodova), oni koji nisu osuđivani, vešti su komunikatori, poseduju veštinu aktivnog slušanja, imaju pregovaračke veštine, vole ljude i nemaju predrasude.

-Tokom obuke kojom se polaznik osposobljava za ovo zanimanje pored upoznavanja sa poslom medijatora, njegovim ovlašćenjima, dužnostima i zakonskom regulativom, polaznici će savladati i poznavanje psiholoških tehnika kojima stranke navode na mirno nalaženje rešenja, na takav način da im nikako ne sugerišu rešenje spornog odnosa. Poslednjeg dana petodnevne obuke polaznici će polagati završni ispit nakon čega mogu da se uz Uverenje o završenoj obuci u Ministarstvu pravde uz ostalu dokumentaciju upišu u Registar posrednika-objašnjava Stefan Milojević, izvršni direktor Nacionalnog centra za posredovanje u rešavanju sporova.

Postupak u kojem svi dobijaju

Medijator, odnosno posrednik u rešavanju sporova je zvanično, ali i relativno novo zanimanje na našim prostorima, dok je u Evropi prisutno i popularno godinama unazad.

-U većini zemalja Evropske Unije to je jedan od obaveznih postupaka pred pokretanje određenih sudskih sporova, a očekuje se da će i kod nas postupak medijacije biti obavezan preduslov za pokretanje sudskog postupka u određenim sporovima- napominje Stefan Milojević.

Ovo je samo jedna u nizu izmena koje će biti sprovedene u toku pristupnih pregovora za prijem u članstvo u EU, kao mera koja je neophodna da bi se rasteretilo preopterećeno domaće pravosuđe i ovo je samo jedna od najavljenih promena koja podstiče strane u sporu da tragaju za alternativnim rešenjem sukoba, ali i koja otvara mogunost i perspektivu da medijacija zaživi u praksi u punom smislu.

Medijator nije ni miritelj, ni arbitar, ni sudija, već posrednik, neutralna treća strana koja pomaže putem pregovaranja strankama da nađu zajedničko rešenje prihvatljivo za obe strane. Njegova uloga je da strankama pomogne da razumeju svoje pozicije i interese.

Medijator je nezavisan i nepristrasan.

To je dobrovoljni postupak koji je brz, hitan, poverljiv, fleksibilan i jeftiniji u odnosu na sudski postupak, u njemu svi dobijaju kaže Stefan Milojević.

Medijacija se može započeti pre pokretanja sudskog postupka, tokom celog sudskog postupka, a sve do okončanja izvršnog postupka.

-Osoba koja se profesionalno bavi medijacijom ne mora biti pravnik, a praksa je pokazala da je među uspešnim medijatorima mnogo profesionalaca koji se bave coachingom budući da je dobar medijator uglavnom odličan pregovarač i slušalac. Za ovu obuku nije potrebno da imate predznanje, a Uverenje koje po završetku obuke kandidati stiču je validno u Ministarstvu pravde u cilju izdavanje dozvole za posredovanje.

Medijacija može biti i od koristi privrednim subjektima kao alat za rešavanje konflikata, naplate potraživanja, sporova koji dugo traju, budući da je to brz i hitan postupak koji je završava na zadovoljstvo obe strane. Medijatora možete sami birati, ali ne i sudiju, što je još jedna prednost ovog manje formalnog postupkana. Ukoliko je medijacija uspešna, strane i medijator potpisuju sporazum o rešavanju spora posredovanjem, a on može imati snagu izvršne isprave.

-Prošle godine je u Nišu preko 500 sporova rešeno medijacijom- dodaje Stefan Milojević, izvršni direktor dodajući da su u srpsko zakonodavsto 2019. godine stupile na snagu izmene i dopune ”Zakona o sudskim taksama” po kojima će stranke u sporovima pred sudovima biti oslobođene plaćanja sudskih taksi , ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu spor koji imaju reše posredovanjem.

Digitalna učionica

Nacionalni centar za posredovanje u rešavanju sporova ima dozvolu Ministarstva pravde za sporovođenje osnovne obuke i specijalizovanih obuka za posrednike (u učionici, kao i online). Obuka od 18.5. do 22.5. će se sprovoditi od 16.00h do 21.30h u virtuelnoj učionici preko zoom platforme. Od tehničkih uslova potrebno je da polaznici imaju kompjuter sa kamerom i mikrofonom. Ova digitalna platforma za učenje na daljinu ima sve uslove za utvrđivanje identiteta polaznika, interaktivan rad, teorijsku obuku, kao i za realizaciju praktičnih vežbi.

Program obuke za posrednike u organizaciji Nacionalnog centra za posredovanje u rešavanju sporova realizuje se na osnovu Pravilnika o Programu osnovne obuke za posrednika, donetog od strane Ministrstva pravde na osnovu člana 44. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova (Sg.RS.br.55/14).

Više o obuci možete pogledati na https://obukamedijatora.rs/

Informacije 061/3003144 (Pon – Ned: 09 – 21h)

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker