Obeležena slava Sveti Đorđe u manastiru kod Temske