Kultura

Nova publikacija pirotskog Arhiva – “Zapisnici sa sednice suda opštine pirotske 1922-1929”

Ovih dana iz štampe je izašla vrlo vredna publikacija Istorijskog arhiva u Pirotu pod naslovom „ZAPISNICI SA SEDNICA SUDA OPŠTINE PIROTSKE 1922-1929“. U pitanju je prvi tom Zbornika dokumenata, kojim se pokreće istoimena edicija, a koji pred istraživačku i čitalačku publiku donosi autentične zapisnike pirotske opštine priređene za štampu od strane Predraga M. Vidanovića i njegovih saradnica Tijane Pantić i Milene Milenković. Recenzije potpisuju akademik Ljubodrag Dimić i istoričar Davor Lazarević, lekturu Dragana Ignjatović, dok su sredstva za štampu obezbeđena preko projekta Ministarstva kulture i informisanja.

U recenziji rukopisa, akademik, Ljubodrag Dimić, između ostalog, ističe sledeće: – ” Nameru kolektiva Istorijskog arhiva u Pirotu da pokrene ediciju Zbornici dokumenata, u okviru koje se kao prva knjiga pojavljuju Zapisnici sa sednica Suda opštine pirotske 1922–1929, najsvesrdnije podržavamo i pozdravljamo. To je nesumnjiv znak zrelosti jedne institucije i znanja kojim raspolažu njeni saradnici. Tim pre, jer celom pokušaju objavljivanja arhivske građe uvek prethodi mukotrpan i dugotrajan, a pritom posmatračima sa strane teško vidljiv, posao na sabiranju i sređivanju uvek teško savladive dokumentacije, kao i dugoročan proces stručnog sazrevanja onih koji se upuštaju u izuzetno složen i odgovoran posao kritičkog priređivanja istorijskih izvora”.

Govoreći o publikaciji, istoričar i direktor Istorijskog arhiva u Pirotu, Davor Lazarević, pored ostalog, naglašava da svojevrsno „putovanje“ Zapisnika suda opštine pirotske od stvaranja, preko namere da se oni nađu na lokalnoj deponiji i time zauvek unište, pa do delimičnog spašavanja, „proviđenjem“ kroz čin bistrih romskih dečaka, samo za sebe govori o dinamičnoj istoriji naših diskontinuiteta i prečestih odricanja od dometa, ili promašaja prethodnih generacija.

“Zbog navedenog bi možda valjalo uraditi svojevrsnu studiju slučaja Zapisnika suda opštine pirotske, koja može biti korisna paradigma za razumevanje istorije naše istoriografije često determinisane činjenicom da su političke elite, okupatori, a neretko i angažovani ljudi od našeg zanata prosto „amputirali“ nepoželjnu pisanu građu domaće ili strane provinijencije. Na sreću po lokalnu ali i nacionalnu istoriografiju Zapisnici suda opštine pirotske su pukim slučajem „preživeli“ očiglednu nameru da se to ne desi. S tim u vezi pokretanje edicije Zbornici dokumenata objavljivanjem Zapisnika za period 1922-1929. godine predstavlja pravi način da se istraživači, ali i šira javnost upoznaju sa građom koja otvara dragocene mogućnosti za upoznavanje sa istorijom Pirota između dva svetska rata” – rekao je Lazarević.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker