Lokalna samouprava

Nema prekoračenja granične vrednosti amonijaka u vazduhu u Pirotu

Prema poslednjim merenjima Agencije za zaštitu životne sredine, nema prekoračenja granične vrednosti amonijaka u vazduhu u Pirotu, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije  . Koncentracija amonijaka je danas u 7 časova iznosila 7 µg/m3, dok je jučerašnja dnevna vrednost bila 9 µg/m3.   Maksimalna dozvoljena koncentracija amonijaka za tri sata je 200 µg/m3, a dnevna granična vrednost je 100 µg/m3.

Koridor naplatna rampa autoput

U saopštenju Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije navodi se da nije bilo prekoračenja satnih (350 µg/m3) ni dnevnih (125 µg/m3) graničnih vrednosti sumpor-dioksida. Koncentracije suspendovanih čestica PM10 prekoračile su 27. decembra dnevnu graničnu vrednost (50 µg/m3) i iznosile su 64 µg/m3. Prema poslednjim merenjima danas u 7 časova koncentracije PM10 nisu prekoračile graničnu vrednost i bile su 17 µg/m3.

Prema poslednjim merenjima u 7 časova koncentracije PM2.5 bile su ispod granične vrednosti i iznosile su 16 µg/m3. Koncentracije ugljen-monoksida CO nisu prekoračile dnevnu graničnu vrednost (5 mg/m3).

Agencija za zaštitu životne sredine nastaviće da prati kvalitet vazduha u Pirotu i pravovremeno obaveštavati javnost o dobijenim rezultatima, navodi se u saopštenju.

 

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker