Gradska hronika

Mladi su zakon – konkurs za omladinske projekte

​Resurs centar za Pirotski i Nišavski okrug, Proaktiv u saradnji sa Udruženjem građana Pirot E Publika, Kancelarijom za mlade Grada Niša, Kancelarijom za mlade Grada Pirota, kancelarijom za mlade Babušnica, Kancelarijom za mlade Aleksinac, Kancelarijom za mlade Svrljig, Mladim istraživačima Srbije, Savezom izviđača Grada Niša, Odredom izviđača „Remizijana“ Bela Palanka, UG „Pogled sa juga“ i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, u okviru programa MLADI SU ZAKON raspisuje


KONKURS

za finansiranje

OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA U CILjU PODSTICANjA AKTIVIZMA I VOLONTIRANjA MLADIH
Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, mladima ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu MLADI SU ZAKON koji se realizuje sedmu godinu zaredom u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih širom Srbije!
TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativcima, koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje želite da u svojoj lokalnoj sredini:

 Učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa i/ili organizujete aktivnosti za lokalnu zajednicu

 Učestvujete u akcijama zaštite životne sredine

 Promovišete očuvanje kulturne baštine

 Promovišete međugeneracijsku saradnju

 Promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade

 Promovišete zdrave i bezbedne stilove života

 Organizujete ICT edukaciju (ICT – informacione i komunikacione tehnologije)

 Promovišete solidarnost i humanost naročito prema migrantima, socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, starim licima i drugim ugroženim grupama.

 Ili imate nove, kreativne i inovativne ideje za poboljšanje života u vašoj zajednici.
ŠTA SU OMLADINSKI VOLONTERSKI PROJEKTI

Pod omladinskim volonterskim projektima se podrazumeva da su:

 U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade;

 „Ad hoc“ i kratkoročne volonterske aktivnosti namenjene mladima starosti od 15 do 30 godina;

 Od javnog interesa i za sobom ostavljaju konkretno poboljšanje lokalne zajednice u kojoj se odvijaju, što treba posebno objasniti pri konkurisanju;

 Neprofitne prirode, odnosno da u slučaju ostvarivanja finansijske dobiti, ona bude usmerena na neprofitne aktivnosti od javnog interesa (npr. humanitarne izložbe,koncerte sa ciljem prikupljanja sredstava u filantropske svrhe); da volonteri ne dobijaju finansijsku naknadu (što se ne odnosi na plaćen smeštaj, hranu, prevoz,osiguranje i zaštitu na radu);

 Volonteri uključeni na dobrovoljnoj osnovi;

 Otvoreni za sve mlade ljude (15 do 30 godina) dobre volje, bez obzira na njihovo poreklo, nacionalnost, pol, seksualnu orijentaciju, fizičku ili mentalnu sposobnost ili bilo koju drugu osobenost; aktivnosti mogu budu usmerene na sve ljude, bez obzira na uzrast;

 Deo organizovanog i osmišljenog odgovora na probleme i potrebe neke društvene zajednice ili potrebe zaštite životne sredine; volontiranje podrazumeva prethodno ispitivanje potreba društvene zajednice ili elemenata životne sredine, analizu problema i traženje rešenja uz uvažavanje mišljenja svih zainteresovanih strana, a potom i planiranje konkretnih aktivnosti; ono ne sme biti bez toga organizovano; volontiranje je samo jedan deo rešenja, čije su ostale komponente podjednako potrebne da bi rešenje bilo održivo;

 Po tipu volontiranja: aktivističke akcije (kampanje, aktivnosti za/protiv neke promene), filantropske (prikupljanje sredstava za pojedince kojima je neophodna podrška za stvarivanje svojih prava, tj. organizacije koje će se dalje baviti neprofitnim aktivnostima od javnog interesa) ili tipa uzajamne pomoći (povezivanjeljudi istih potreba, problema i interesa koji udruženo deluju zarad rešavanja tih problema, na primer grupe vršnjačke ili druge “peer” podrške u raznim oblastima).
Volontiranje je izraz dobre volje pojedinca ili grupe usmeren ka opštem dobru, kako ličnom, tako i kolektivnom razvoju, kojim se poklanjaju vreme, veštine, energija, znanje i sposobnosti u korist cele zajednice, određenih pojedinaca sa kojima se nije u srodstvu ili u cilju zaštite i unapređenja životne sredine, a bez očekivanja materijalne dobiti.
KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Pirotskog i Nišavskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.
ŠTA DOSTAVLjATE NA KONKURS?

Na konkurs se dostavlja popunjen obrazac za pisanje predloga omladinskog volonterskog projekta (u prilogu).
KAKO DA SE PRIJAVITE?

Prijavite se na konkurs slanjem popunjenog obrasca za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta do 15. januara 2017. godine na email:

[email protected] , ili poštom na sledeću adresu: Proaktiv, Obrenovićeva 59/4/44, 18000 Niš, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.
Sve odabrane volonterske grupe biće pozvane na obuku za pisanje projekata (razvijanje projektnih ideja u predloge projekata) i upravljanja projektnim ciklusom, koja će biti

realizovana u periodu od 21.01.2017. – 05.02.2017.god. Po završenoj obuci, volonterske grupe dostavljaju Resurs centru predlog projekta koji se predlaže za finansiranje.

Nakon dostavljanja razvijenog predloga projekta, komisija koju formira Resurs centar za Pirotski i Nišavski okrug odabraće najmanje 15 omladinskih volonterskih projekata koji će

biti finansirani u Pirotskom i Nišavskom okrugu.
Konačni rezultati konkursa, odnosno predlog projekata koji će biti finansirani biće objavljeni 15. februara 2017. godine.
Sve dodatne informacije, kompletan poziv na konkurs i obrazac za pisanje predloga omladinskih volonterskih projekata možete naći OVDE

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker