Lokalna samouprava

Ministarstvo privrede: Objavljena tri javna poziva za dodelu bespovratnih sredstava privrednicima

Reč je o programima podsticanja razvoja preduzetništva, žena preduzetnika, mladih preduzetnika, podrške početnicima i razvojnim projektima

Ministarstvo privrede danas je objavilo tri javna poziva za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima, saopštila je RRA Jug.

Radi se o
sledećim programima:

1. PROGRAM PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU
ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE U 2021. GODINI

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala
privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre
najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, a čiji je:
-osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više
vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena
(minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena;
– osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 30 godina. U
privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u
vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 30 godina (minimum
51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do
30 godina.
Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo
na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 35%
vrednosti ulaganja, odnosno do 45% vrednosti ulaganja za privredne
subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane
u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom
razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti
regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja
finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj sa rokom otplate do 5 godina u
okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1%
godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva
obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.
Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od
400.000,00 dinara,  niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne
subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:
– kupovinu opreme/vozila (novog ili polovnog, ne starijeg od pet
godina);
– tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od
350.000,00 dinara;
– operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi
ukupnog ulaganja.

2. PROGRAM PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU
ZA POČETNIKE  U POSLOVANjU U 2021. GODINI

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala
privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre
najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.
Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo
na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30%
vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne
subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane
u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom
razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti
regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja
finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj sa rokom otplate do 5 godina u
okviru koga je grejs period do jedne godine,  i kamatnom stopom od 1%
godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva
obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od
400.000,00 dinara,  niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne
subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:
– tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od
350.000,00 dinara;
– kupovinu mašina i opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz
sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces
proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);
– operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi
ukupnog ulaganja.

3. PROGRAM PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2021.
GODINI

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i
pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda za razvoj, imaju
preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge
koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju
četvrtoj grupi razvijenosti i koji su registrovani u Agenciji za
privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa
gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa.

Privredni subjekti koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja
i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, a koji zadovolje uslove
Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20%
bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do
30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj
grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju i
aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i
jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos vrednosti projekta
finansiraće se iz kredita Fonda. Kamatna stopa, uz primenu valutne
klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2%  godišnje uz ostala
sredstva obezbeđenja.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:
–       kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju,
investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji
je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje
sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Izuzetno, za privredne
subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim
uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je
namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;
–       kupovinu novih ili polovnih (ne starije od pet godina) mašina i
opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih
proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu
proizvodnje;
–       trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog
investicionog ulaganja;
–       nabavku softvera i računarske opreme.
Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje
energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za
preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od
12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Svi zainteresovani privredni subjekti mogu se javiti u kancelariju
Regionalne razvojne agenciju Jug na Omladinskom stadionu kako bi dobili
stručnu podršku prilikom konkurisanja.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker