Lokalna samouprava

Lokalni plan razvoja energetike

Opština Pirot, početkom ove godine, kao jedna od četiri opštine u Srbiji, počela je sa izradom Lokalnog plana razvoja energetike.

Panorama Pirota

Prema rečima Aleksandra Macure, stručnog saradnika na projektu, Pirot je opština koja je najviše odmakla u ovom projektu. Pored Pirota u projekat su uključeni Ćuprija, Paraćin i Nova Varoš.

Milan Popović, predsednik SO Pirot,  prilikom prezentacije dosadašnjih aktivnosti na izradi ovog plana, kojoj su prisustvovali šefovi svih odborničkih grupa u lokalnom parlamentu, istakao je da  na osnovu svih dosadašnjih iskustava i aktivnosti koje su imali u opštini, a odnosili su se na domen energetike, nametnula se potreba da se uradi jedan dugoročni i sveobuhvatni strateški  dokument, na koji će se oslanjati svi ostali akti vezani za energetiku.

Plan razvoja energetike utvrdiće osnovne pravce  razvoja energetike, strateške ciljeve i plan njihove relaizacije.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker