Gradska hronika

Sve više kompanija zainteresovano za članstvo u Privrednoj komori

Upravljajući se aktuelnim privredno-ekonomskim prilikama, u nameri da svim privrednim subjektima na području niškog regiona olakša poslovanje i podrži napore Vlade RS da se u što kraćem vremenskom roku prevaziđu posledice ekonomske krize, RPK Niš je svim privrednim subjektima na području regiona ponunudila paket novih poslovnih usluga, koje u značajnoj meri mogu doprineti boljem pozicioniranju domaćih preduzeća na svim tržištima.

image

U uslovima dobrovoljnog članstva Komora je uspela da zadrži stare članice, ali i da inicira nove da se uključe u rad Komore i njenih organa, a time i povežu sa ostalim kompanijama i drugim organizacijama u regionu. Tako su u četvrtak, 19. februara u kabinetu predsednika RPK Niš potpisane tri izjave o pristupanju u članstvo Komore. Izjave su potpisala privredna društva “EURO-COMMERCE” d.o.o. Prokuplje, VECTURA 3SL d.o.o. PROKUPLJE i privredno društvo LENADA d.o.o. BALJEVAC.
Pristupanjem u ovo članstvo preduzeća su preuzela sva prava i obaveze člana komore, koje proizilaze iz Zakona, Statuta i drugih opštih akata RPK Niš. Članstvo u Komori određuje se na period od dve godine od dana potpisivanja ove izjave uz mogućnost produženja. RPK se sa druge strane obavezala da kompanijama pruži brojne usluge – zastupanje privrednih društava od strane kod Vlade i ministarstava, kao i ostalih republičkih i lokalnih institucija kao što su poreska uprava, carina, inspekcijski organi i sl. Davanje podataka iz baze RPK Niš, organizovanje bilateralnih sastanaka, stručnih seminara i edukacija, organizacija B2B sastanaka i sajamskih manifestacija, zatim pružanje informacija o finansijskom položaju firmi, izdavanje elektronskog Sertifikata PKS, izrada biznis planova.
Od ostalih usluga ističu se posredovanje kod saradnje sa Fondom za razvoj Republike Srbije i Agencijom za promociju izvoza (SIEPA), pružanje informacijao investicionim potencijalima opština i pojedinih privrednih društava u cilju boljeg iskorišćenja kapaciteta, povezivanje MSP sektora sa velikim sistemima (domaćim i međunarodnim), traženje poslovnih partnera u inostranstvu, kao i članstvo u prestižnom Klubu investitora RPK Niš.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker