Gradska hronika

Kada bi se vrednovao na odgovarajuć način neplaćeni ženski rad iznosio bi 10% BDP-a na svetskom nivou

„Nevidljiv rad žena u domaćinstvu: prepreka ili podsticaj za rodnu ravnopravnost?“ tema je treninga koji je održan u organizaciji UG Ternipe, pod  pokroviteljstvom nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) uz podršku GIZ-a, nemačke Organizacije za međunarodnu saradnju. Cilj treninga bio je jačanje kapaciteta ženskih organizacija u Pirotu da se bave temom neplaćenog ženskog rada i pruže preporuke za unapređenje  politika koje bi mogle smanjiti jaz u neplaćenom radu između muškaraca i žena. Projekat ima za cilj i promenu svesti žena o vrednovanju rada u kući, kao i podizanje svesti muškaraca koji često ne priznaju taj rad, što dovodi do diskriminacije žena.

Kada bi se vrednovao na odgovarajuć način,  u celom svetu bi neplaćeni ženski rad iznosio 10% BDP-a a po istraživanjima žene obavljaju ¾ neplaćenog rada na svetskom nivou. Kapitalizam se dosta oslanja na nepaćeni ženski rad, zato je neophodno uređenje te sfere kako bi žene imale određene benefite od toga.  „Svaka žena zna koliko vremena troši na kućni rad  koji se tretira kao doprinos porodici a  u pitanju je konkretan rad koji zahteva vreme i energiju na uštrb vremena za usavršavanje, napredovanje u karijeri i drugim stvarima koje su muškarcima dostupne“- kaže Danijela Maljević iz UG Bum, edukator na treningu.

Ona ističe da žene većinom obavljaju neplaćeni kućni rad, bilo da su u pitanju poslovi u domaćinstvu ili rad na porodičnim imanjima i u porodičnim firmamam koji se podrazumeva a nevidljiv je u smislu zakona i valorizacije da za to žene mogu da dobiju određene benefite.

Marina Simeunović, edukator na radionicama ističe da poslednjih nekoliko decenija ženski pokret govori  o ovoj temi a da društvo tek sada prepoznje njen značaj. „Raduje me da se na lokalu u Pirotu udružuju žene  koje će sa različitim  grupama istraživati temu, koji su faktori i uzroci a  šta su posledice neplaćenog ženskog rada. Sedam ženskih organizacija će kroz fokus grupe sa ženama iz različitih struktura raditi istraživanje na istu temu. Nalazi koje će dati fokus grupe daće nam uvide u to koliko neplaćeni rad utiče na kvalitet života žena koje pripadaju različitim ciljnim grupma, šta su njihove perspektive i njihove želje i koje su  negativnne posledice takvog rada.

Jedini benefit koje su žene dobile na osnovu „nevidljivog“ rada  u domaćinstvu je zdravstveno osiguranje, pravo koje je počelo da se primenjuje sa usvajanjem  Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker