Obrazovanje

Jubilej Tehničke škole u Pirotu – 145 godina postojanja i rada

Tehnička škola u Pirotu, najveća i najstarija srednja škola u Pirotskom okrugu, 30. septembra 2023. godine obeležava svoj jubilej – 145 godina postojanja i rada.
Istorija Tehničke škole i srednjeg stručnog obrazovanja u Pirotu započinju u godini oslobođenja Pirota i okoline od Turaka, 30. septembra 1878. godine. Tada je odlukom Srpske vlade osnovana Trgovačko-zanatlijska škola, a do 22. novembra 1878, kada je počela nastava, jedva da je dvanaestoro učenika ispunilo uslove dobre pismenosti i potrebnog fonda znanja da bi moglo da bude upisano u prvi razred Trgovačko-zanatlijske škole. U školi su predavala dva nastavnika, prvi upravnik bio je Aranđeo Raša Milošević, a nastava se izvodila prema Privremenom nastavnom planu i programu i obuhvatala je izučavanje potrebnih nauka i veština za tehnička i trgovačka preduzeća: srpski jezik – 8 časova nedeljno, zemljopis – 3, istorija – 2, račun – 3, crtanje – 3, krasnopis-2, nauka hrišćanska – 2, crkveno pevanje – 2, građansko pevanje – 2, ukupno 29 časova nedeljno.
Na kraju školske godine, juna meseca, održani su javni ispiti. U prisustvu svih nastavnika, roditelja i građanstva đaci su pokazivali šta su naučili. Ispitivao ih je lično izaslanik Ministarstva prosvete za pirotski, niški, vranjanski, toplički i užički okrug Miloš Milojević. Na Vidovdan, 29.6.1879. održana je javna svečanost škole na kojoj su odličnim učenicima predate na poklon knjige. Građani Pirota priložili su tada 48 dinara u korist siromašnih đaka. Iz tog najranijeg perioda rada škole izdvajamo kao posebno važne napore da se organizuje školovanje ženske dece.


Hronologija razvoja Tehničke škole od osnivanja do danas otkriva sedamnaest različitih imena za 145 godina postojanja. To je svedočanstvo mnogih promena, ali ono što se nikada nije menjalo jesu smisao i uloga ove škole: „da bi se zadovoljile industrijske i trgovačke potrebe naroda u Pirotu i okolini “, kako stoji u odluci tadašnje vlade o osnivanju škole.
U prošlosti i istorijatu škole naići ćemo na podatke o školi koja dugo nije imala ni svoju zgradu, o zanatima koji su davno već izumrli i zaboravljeni, o duhu stare pirotske zanatlijske i trgovačke čaršije, koji se već odavno izgubio negde među modernim zgradama u savremenom načinu života, o umetnosti ručnog rada, a u novijoj istoriji, do 1967. godine, čitamo i da je škola radila u neadekvatnim prostorijama, imajući problema sa upisom učenika, sa oskudnim budžetima, bez potrebnih učila, bez pravog nastavnog kadra, bez materijalne pomoći preduzeća i bez prave zakonske regulative.
Zakon o srednjem obrazovanju iz aprila 1967. godine doneo je školi zvanično status srednje škole, izmene u nastavnim programima, mogućnost da učenici nastave školovanje na višim stupnjevima obrazovanja i novo ime – Škola za kvalifikovane radnike. U februaru 1971. godine škola dobija svoju školsku zgradu, veoma moderno opremljenu, struktura nastavnog kadra stalno se poboljšava, stižu visoke republičke nagrade za uređenje školskog prostora i za rezultate u vaspitanju i obrazovanju, razvija se saradnja škole sa privrednim organizacijama za koje se školuju kvalifikovani radnici raznih struka i zanimanja: metalskih, elektro i radio-TV zanimanja, tekstilnog, kožarskog, drvoprerađivačkog, trgovačkog i građevinskog smera.
Svoj napredak i razvoj škola nastavlja i u godinama usmerenog obrazovanja i u okvirima novih zakonskih regulativa na samom kraju 20. veka. Od 1997. škola nosi današnje ime – Tehnička škola.
U ovomilenijumskoj istoriji Tehničke škole stigli su vrhunski rezultati u obrazovanju i sveukupnom razvoju učenika.

Veliki uspesi na takmičenjima

U periodu 2002-2023. na republičkim takmičenjima iz gotovo svih nastavnih oblasti učestvovala su 442 učenika, njih 49 osvojilo je prvo mesto, 42 drugo mesto, 39 učenika treće mesto na nekom od republičkih takmičenja, a sedmoro nastavnika škole proglašeno je najboljim mentorima u republici. Intezivira se saradnja škole sa lokalnom zajednicom i privredom grada, u savremenoj industriji Pirota, u kojoj prednjače stručnjaci za inustrijsku automatizaciju, informacione tehnologije, CNC proizvodnju i saobraćaj, nezaobilazni kadrovi dolaze iz naše škole, podjednako kao svršeni srednjoškolci ili kao inženjeri sa visokim obrazovanjem. Tako Tehnička škola učestvuje i daje svoj doprinos u kreiranju dobre budućnosti za mlade u našem gradu.
Oslanjajući se na svoju tradiciju uspešnog tehničkog obrazovanja mladih, škola i u modernom dobu veoma brzog razvoja tehnologija i industrije nastoji da odgovori ozbiljnim izazovima. U budućnosti predstoje i neophodni su dalja modernizacija nastavnih sadržaja i nastavnog procesa, obezbeđivanje vrhunske opreme i nastavnih resursa, intenziviranje saradnje s lokalnom industrijom, uključivanje u tokove razvoja lokalne zajednice i lokalne industrije, obezbeđivanje stručne prakse i direktne povezanosti učenika sa tržištem rada, učešće u evropskim obrazovnim projektima, razvijanje kritičkog razmišljanja i sposobnosti rešavanja problema kod učenika, ali i veština međusobne saradnje, timskog rada i komunikacije.
Želimo da Tehnička škola postane institucija koja ne samo da priprema učenike za buduće uspešne profesionalne karijere, već i za aktivno učešće u izgradnji bolje budućnosti. Naša vizija je moderna, efikasna, za promene otvorena škola, škola sa kvalitetnom nastavom, u kojoj učenici mogu da otkrivaju i razvijaju sve svoje potencijale. To je put opstanka i daljeg rasta, razvoja, napretka i konkurentnosti Tehničke škole, navodi direktor škole Bratislav Dimitrijević.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker