Sport

Jednoglasno usvojen novi Statut Fudbalskog saveza grada Pirota

Fudbalski savez grada Pirota održao je redovnu godišnju sednicu Skupštine. Skupština je usvojila Izveštaj o radu FS grada Pirota za 2021. godinu, izveštaj Nadzornog odbora i izveštaj o finansijskom poslovanju FS grada Pirota za 2021. godinu. U drugom delu zasedanja jednoglasno je usvojen plan i program rada sa kalendarom i aktivnostima i finansijski plan Saveza za 2022. godinu.

Programske aktivnosti Saveza, posebno one na ostvarivanju javnog interesa u oblasti sporta na nivou Grada Pirot, realizovane su uz pomoć fudbalskih klubova, stručno strukovnih organizacija sudija i trenera i u saradnji sa
institucijama iz oblasti sporta na teritoriji Grada Pirota i Republike Srbije. Najvažnija tačka dnevnog reda bila je usvajanje novog Statuta FS grada Pirota. Skupština Fudbalskog saveza grada Pirota jednoglasno je usvojila novi Statut koji je verifikovan i usklađen sa statutima FSS i FSRIS i standardima UEFA i FIFA.

„Novi Statut će obezbediti balansiranu i inkluzivniju strukturu članstva, jasnu podelu ovlašćenja, ojačaće nezavisno odlučivanje, uvesti jasna pravila za izbore i povećati sveukupnu transparentnost i odgovornost”- rekao  je, predsedavajući Skupštine FS grada Pirota, Vladica Tošić.

Vladica Tošić je u završnom obraćanju delegatima Skupštine istakao da fudbal na lokalu čine pre svega ljudi, entuzijasti i zaljubljenici u najvažniju sporednu stvar na svetu. Zadatak je da se kroz zajedničku saradnju i timski rad, planski brine o fudbalu i stalno unapređuje.

Fudbalski savez grada Pirota zahvalio je svim članovima, prijateljima, saradnicima, poslovnim partnerima, medijima i gradskoj upravi na uspešnoj saradnji i podršci tokom 2021. godine.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker