Lokalna samouprava

Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu javnih priznanja i nagrada grada Pirota

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

         ГРАД  ПИРОТ

 Број: I 06– ____/2016

 Дана 25. 10. 2016. год.

               ПИРОТ

 

 

            На основу чланова 3., 8., 13. и 18. Одлуке о јавним признањима и наградама  Града Пирота  („Сл.лист града Ниша“, бр. 49/2001 ), Комисија за доделу јавних признања и награда  расписује

 

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за достављање предлога за доделу јавних признања и награда

Града Пирота за 2016. годину.

 

 

 

 

        „Почасни грађанин Града Пирота“,

        „Заслужни грађанин Града Пирота“,

         Признања поводом Дана града „28. децембар“,

         Посебна признања.

 

 

 

            Признање „Почасни грађанин Града Пирота“ додељује се за изузетне заслуге у развоју привреде и друштвених делатности, као и за изузетна достигнућа и дела која доприносе развоју и афирмацији Града Пирота.

 

            Ово признање може се доделити држављанину Републике Србије и држављанима  других држава.

 

 

            Признање „Заслужни грађанин Града Пирота“ додељује се појединцима који су рођени или живе на територији Града Пирота, за  изузетне заслуге у развоју привредних и друштвених делатности, унапређивање међународне сарадње, као и достигнућа и дела чији су ефекти за развој, статус и афирмацију Града Пирота евидентни кроз дужи временски период.

 

            Звање „Заслужни грађанин Града Пирота“ може се доделити и постхумно.

 

 

            Предлог  за проглашење „Почасног грађанина Града Пирота“ и  „Заслужног грађанина Града Пирота“ могу поднети сва физичка и правна лица, с тим да предлагач и предложени не могу бити исто лице.

 

 

            Признање „28. децембар“ додељује се за изузетна достигнућа у привреди, малој привреди, пољопривреди, здравству, информисању, спорту, образовању, култури, проналазаштву и другим областима.

 

 

            Посебно признање додељује се поводом значајних јубилеја, завршетка акција од посебног интереса за Град Пирот, за допринос у акцијама хуманитарног карактера, појединцима, месним заједницама, предузећима, институцијама и установама.

 

            Подносиоци предлога обавезно достављају следеће :

 

1.      Предлог за доделу јавног признања и награде са назнаком  за коју област се предлаже кандидат и за коју врсту награде на прописаном обрасцу  ;

2.      Детаљно образложење предлога са биографијом предложеног кандидата са довољно чињеница за одлучивање и оцену вредности доприноса, резултата и заслуга;

3.       Фотокопије докумената којима се доказују и поткрепљују наводи из образложења, уколико таква документа постоје  за предложеног кандидата .

 

 

 

            Рок и начин достављања предлога

 

 

            Образложени предлози, са одговарајућим прилозима (  фотокопије ) за доделу јавних признања и награда  се подносе у писаној форми у затвореној коверти Комисији за доделу јавних признања Града Пирота до 30.11.2016. године са назнаком  „Комисијa за доделу јавних признања и награда Града Пирота за 2016. годину“  на адресу :

 

 

            Град Пирот- Комисија за доделу јавних признања  и награда

Града Пирота за 2016. годину

ул.Српских владара бр. 82 Пирот  или лично  у писарници Градске управе Града Пирота канц. бр. 4 први спрат .

 

            Образац предлога може се преузети на интернет страници  Града Пирота www.pirot.rs  или у услужном центру Градске управе Пирот на шалтеру информација. 

 

            Неблаговремени  предлози неће бити узети у разматрање.

 

 

            Све информације у вези Јавног позива могу се  добити на бр. телефона 305-512 , Саша Игић  дипл. правник.

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

ГРАДА ПИРОТА  ЗА  2016.                         

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker