Lokalna samouprava

Javni poziv za dodelu opštinskih priznanja

На основу члана 3. 10. 19. и 24. Одлуке о јавним признањима и наградама Општине Пирот

 (“Општински службени гласник” бр.16/99), Комисија за доделу општинских

 признања и награда упућује

Ј А В Н И   П О З И В

за достављање предлога за доделу највишег јавног признања за 2014. годину

– Звање ”Почасни грађанин Општине Пирот” 

– Звање ”Заслужни грађанин Општине Пирот’‘      

– Награде ”28. децембар” 

– Посебна признања

Звање ”Почасни грађанин Општине Пирот’  додељује се за изузетне заслуге у

развоју привреде и друштвених делатности,

као и за изузетна достигнућа и дела која доприносе развоју и афирмацији Општине Пирот.

Ово звање може се доделити држављанину Србије и држављанима других земаља.

Звање ”Заслужни грађанин Општине Пирот” додељује се појединцима који

 су рођени или живе на

 територији Општине Пирот,

за изузетне заслуге у развоју привреде и друштвених делатности, унапређивање

међународне сарадње,

 као и достигнућа и дела

чији су ефекти за развој, статус и афирмацију Општине Пирот евидентни кроз

дужи временски период. Ово звање може се

доделити и постхумно.

Иницијативу за проглашење ”Почасног грађанина Општине Пирот” и

 ”’Заслужног грађанина Општине Пирот”

 могу покренути сва физичка лица и правна лица.

Награда ”28. децембар” додељује се за изузетна достигнућа у привреди,

здравству, информисању, пољопривреди,

 малој привреди, проналазаштву, спорту, образовању, култури и другим областима,

правним лицима и појединцима.

Посебна признања додељују се поводом значајних јубилеја, завршетка акција од

посебног интереса за општину,

за допринос у акцијама хуманитарног карактера, предузећима, институцијама,

установама, месним заједницама

 и појединцима.

Предлози се упуђују у писаној форми уз свеобухватно образложење и

 обавезно наглашавање за коју 

се награду предлажу, Комисији за доделу општинских признања и 

награда најкасније до 08.12. 2014

године на адресу:

Општина Пирот-Комисија за доделу општинских признања и награда,

18300 Пирот, Српских Владара 82.

 

Неблаговремени и непотпуни предлози се неће разматрати.

За ближе информације о Јавном позиву и критеријумима за доделу признања

 обратити се Марјану Марковићу  

на телефон 305-552.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker