Sport

Javni poziv za Božićnu školu sporta

Poziv za dostavljanje predloga programa za manifestaciju „Božićna škola 2014“ za vreme trajanja zimskog raspusta školske 2013/2014 za decu,učenike osnovnih i srednjih škola u Pirotu

SPORTSKI CENTAR PIROT
Pirot, Takovska 24
upućuje

POZIV
ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA PROGRAMA ZA „BOŽIĆNU ŠKOLU 2014“

Predmet ovog javnog poziva odnosi se na programe koji su besplatni za decu i sadrže sportsko rekreativne i kreativne aktivnosti

Predlozi programa koji su predmet ovog poziva:

A) Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti-škole sportova

B) Programi od interesa za mlade-male škole kursevi iz različitih oblasti na kojima se stiču osnovna saznanja za kreativno i osmišljeno slobodno vreme

DSC_9716

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:
Za programe navedene u celini A)
Sportskim organizacijama, udruženjima, savezima registrovanim u skladu sa Zakonom o sportu na teritoriji opštine Pirot
Za programe navedene pod B)
Udruženjima za mlade, udruženjima mladih, ustanovama i ostalim neprofitnim institucijama sa teritorije opštine Pirot
Programe dostaviti u slobodnoj formi,sa priloženim osnovnim podacima ( tačan naziv, adresa, PIB, matični broj, ovlašćeno lice i rešenjem o registraciji)
Prijave dostaviti do 25.12.2013 godine u prostorije Sportskog centra Pirot-zgrada Doma kulture.
O vremenu održavanja, rasporedu aktivnosti i eventualnim naknadama troškova realizacije programa odlučiće komisija Sportskog centra Pirot u skladu sa odobrenim budžetom za manifestaciju „Božićna škola 2014“. Raspored aktivnosti biće objavljen preko medija.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker