Lokalna samouprava

Javni poziv nezaposlenima u okviru projekta “ReIntegracija”

Pirot, 23.01.2023. godine – U Pirotu je u toku javni poziv namenjen nezaposlenim licima za
zapošljavanje kod poznatog poslodavca, a u okviru projekta „Reintegracija II – dalja podrška održivoj
(re)integraciji povratnika u Srbiji.“

Panorama Pirota
Panorama Pirota

Pravo na učestvovanje u Programu zapošljavanja kod poznatog poslodavca imaju nezaposlena lica –
povratnici i članovi njihovih porodičnih domaćinstava, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji grada
Pirota, kao i druga lica – pripadnici drugih teže zapošljivih grupa i članovi njihovih porodičnih
domaćinstava koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji grada Pirota.
Nezaposlena lica mogu da podnesu prijavu za zaposlenje kod poznatog poslodavca na sledećim radnim
mestima:
1. Vulkanizer
2. Vozač (taxi)
3. Dispečar
4. Pomoćnik kuvara
5. Konobar
6. Radnik u administraciji
7. Električar za instalacije
8. Radnik u proizvodnji (štamparija)
9. Trgovac
10. Magacioner
11. Pekar
12. Kuvar
Ukoliko nezaposlena lica žele da se zaposle, a nemaju tražene kvalifikacije i kompetencije, u okviru
projekta će biti organizovane obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju kako bi se zainteresovana
nezaposlena lica osposobila za obavljenje određenih željenih poslova, i nakon toga zaposlila kod
poznatog poslodavca.
Javni poziv je otvoren do 31.1.2023. godine, do 16:00h, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi
se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Dragoljuba Milenkovića 16 (zgrada Omladinskog
stadiona), 18.300 Pirot, lokal br.1.
Detalje javnog poziva kao i prateću dokumentaciju možete preuzeti na sajtu www.reintegracija.net ili
dolaskom lično na adresu Dobrosusedskog kluba.
Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), dok je glavni implementator
organizacija Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda u saradnji sa Gradom Pirotom i Udruženjem
Ternipe. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker