Lokalna samouprava

JAVNA RASPRAVA O NACRTU SREDNjOROČNOG PLANA GRADA PIROTA

Nacrt Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine, daje se na javnu raspravu od 5. 4. 2022. godine do 25. 4. 2022. godine.
Pozivaju se građani, udruženja, stručna i ostala javnost da učestvuju u javnoj
raspravi o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine.

Nacrt Srednjoročnog plana objavljuje se na internet stranici Grada Pirota www.pirot.rs i oglasnoj tabli Grada Pirota.
Primedbe, predlozi, sugestije građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu [email protected] ili poštom na adresu: Grad Pirot, Srpskih vladara 82, 18300 Pirot – sa napomenom na koverti: „Za javnu raspravu o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine”, najkasnije do 25. 4. 2022. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji se objavljuje na sajtu Grada Pirota.
Po okončanju javne rasprave Grad Pirot će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Srednjoročnog plana, koji će se objaviti na internet stranici Grada Pirota u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave.

​Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker