Lokalna samouprava

Javna rasprava o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od  2024-2026. godine

U Svečanoj sali Gradske uprave Pirot održan je  Otvoreni sastanak – javna rasprava o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2024. do 2026. godine.  Sastanku su prisutvovali zainteresovani  građani i stručnjaci  koji žele da daju doprinos u izradi važnog strateškog dokumenta. Primedbe, predloge i sugestije građani mogu uputiti najkasnije do 26. januara  do kada je otvorena Javna rasprava.  

Javna rasparava, trećeg po redu Nacrta Srednjoročnog plana grada Pirota za period od  2024-2026. godine,  otvorena je 5. januara i traje do 26. januara.

Šefica kancelarije za Lokalni ekonomski razvoj, Marija Đošić, kaže da je i današnji sastanak sa građanima, interesnim grupama, ustanovama i organizacijama civilnog sektora, organizovan sa ciljem da se čuju predlozi, sugestije ili  komentari kako bi se dobio kvalitetan strateški dokument za naredne tri godine.

“Ovo je trogodišnji dokument ali se radi svake godine, revidira se za dve godine i usvaja se plan za godinu koja sledi. Svake godine prolazimo kroz isti postupak i zato je jako bitno da se na ovaj način bavimo javnom politikom na lokalnom nivou. Ovo je po Zakonu o planskom sistemu i zakonska obaveza, ali je to pre svega odlika jednog demokratskog, otvorenog društva jer je upravo dijalog između lokalne samouprave kao donosioca odluka na lokalnom nivou i građana, pravi put da se dođe do kvalitetnih dokumenata poput Srednjeročnog plana grada Pirota” – kaže šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Prema njenim rečima građani su zainteresovani i učestvuju u postupcima donošenja strateških dokumenata, ima predloga i sugestija koje stižu putem mejlova ali ipak, građani najviše vole da svoje predloge upute direktno u neposrednoj komunikaciji.

Đošićeva ističe da je ovaj Srednjoročni plan rađen u drugačijim okolnostima s obzirom da je skupština raspuštena ali da to ne utiče na kvalitet samog dokumenta. Tehnicku podršku u izradi dokumenta i ovog puta pružila je  RRAJug, kancelarija u Pirotu.

Svi predlozi se uzimaju u obzir i analiziraju se i svako  ko je podneo predlog ili sugestiju dobija odgovor. “Razmatramo sve predloge i nastojimo da svaki realan predlog integrišemo u prvu godinu za koju se pravi plan, ukoliko je u skladu sa budžetom. Srednjoročni plan je u potpunosti usklađen sa budžetom i svaka aktivnost mora da ima svoj izvor foinansiranja bilo da je to iz gradskog budžeta ili neke donacije. Sve predloge i sugestije koje nisu u nadležđnosti lokalne samouprave mi procesuiramo dalje  i zainteresovano lice upućujemo na nadležni organ ili instituciju” – kaže Marija Đošić.

Ona podseća da je jako važna uloga građana u ovakvim procesima. “Građani najbolje poznaju problematiku, kao što svaki domaćin najbolje poznaje svoju kuću, tako da su potrebe građana realno i predlozi za dalje projekte koji mogu da se nađu u Srednjoročnom planu. Ono čega nema u vidu predloga mi ne možemo da prepoznamo kao potrebu pa zato i ne može biti deo nekog strateškog dokumenta.  Upravo je lokalna infrastruktura, uređenje ulica, trotoara, dvorišta i parkova najinteresantnije za naše građane u prethodnim srednjoročnim planovima. Ima prostira i za druge predloge ali ih treba prepoznati i sugerisati  lokalnoj samoupravi kako bi bili integrisani kroz planska dokumenta” – kaže Đošićeva.

Pored infrastrukturnih,  predlozi građana mogu  biti i iz oblasti kulture, ekologije, dečje zaštite ili bilo koje druge oblasti za koju su zainteresovani građani, stručna javnost, predstavnici civilnog sektora i svi oni koji smatraju da mogu doprineti pozitivnim promenama u lokalnoj zajednici.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker