Gradska hronika

Izvestaj o radu inspekcijskih službi Pirotskog upravnog okruga za prvi kvartal 2023. godine

Republički inspektori za zaštitu životne sredine, Ministarstva zaštite životne sredine, Sektora za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini, u izveštajnom periodu: januar, februar, mart 2023. godine, izvršili su ukupno 44 inspekcijskih nadzora, shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru, od čega je 17 redovnih, 21  vanredni  i 6 kontrola. Podnete su dve prekršajne prijave  a sedam prijava je procesuirano.

U toku prvog  kvartala 2023. god od strane poljoprivrednog inspektora u Odeljenju za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi, organska proizvodnja i stočarstvo izvršeno je 38 pregleda, doneta su  2 nalažuća rešenja, 2 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog suda i 2 zateva – inicijativa za pasivan status PG . U ovom periodu je obavljena kontrola po dobijenim nalozima za inspekcijski nadzor iz oblasti Zakona o stočarstvu, Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju kao i po podnetim zahtevima građana sa područja Pirotskog upravnog okruga – prvenstveno problemima sa skladištenjem stajnjaka.

U periodu januar – mart 2023., veterinarski inspektori Pirotskog upravnog okruga su izvršili  jedan nadzor nad sprovođenjem poslova veterinarske inspekcije po ovlašćenju u delu pregleda mesa zaklanih životinja od strane ovlašćenih veterinara u klanici,, Mustang“ DOO u Pirotu i po potrebi uzorkovanje kod zaklanih goveda na BSE,overa dokumentacije vlasnicima gazdinstava radi ostvarivanja prava na podsticaje.

Na snazi je i dalje objedinjeno rešenje pod br. 323-02-00734/2021-05/39 o proglašenju lovišta u Pirotskom okrugu i drugim okruzima ( lovišta,,Ponišavlje “, ,,Vidlič“, ,,Stara planina 2“, ,,Jerma “ i ,,Suva planina“ ) zaraženim (inficiranim ) područjem od Afričke kuge svinja kod divljih svinja. Tokom januara 2023. je bilo pojave novih slučajeva AKS kod odstreljenih divljih svinja u lovištima ,,Ponišavlje“ i ,,Jastreb“,kao i u ostacima leševa divljih svinja pronađenih pretragama terena u lovištu ,,Lužnica“.

Obavljeni su zajednički nadzori veterinarskih i šumsko – lovnih inspektora na primeni mera za sprečavanje širenja i suzbijanje AKS kod divljih svinja ,a u lovačkim udruženjima na teritoriji Pirotskog okruga. Veterinarski inspektori su u vanrednim inspekcijskim nadzorima primenjivali mere na suzbijanju zaraznih bolesti : trihineloze divljih svinja, epididimitisa ovnova,enterotoksemije i listerioze kod ovaca,kao i IBR/IPV goveda.

Obavljene su mesečne kontrole veterinarskih subjekata u smislu sprovođenja mera po Programu mera zdravstvene zaštite životinja i uplate naknada u Budžet RS kao i  kontrole pošiljki hrane životinjskog porekla i hrane za životinje poreklom iz uvoza.

Veterinarska inspekcija nastavila je  postupanje po prijavama i izvršenim aktivnim nadzorima vet.stanica vezano za nelegalno kretanje goveda i nesprovođenje mera po Programu mera zdravstvene zaštite životinja, kontrole po prijavama uginuća goveda i vezano za sistemske deaktivacije goveda.

U nadležnosti ove inspekcije je provera ispunjenosti uslova prema nacionalnom i evropskom zakonodavstvu u vezi podnetih zahteva korisnika za IPARD podsticaje;  kontrola uslova dobrobiti,vođenja evidencije i sprovođenja laboratorijskih ispitivanja na AKS /KKS na farmama svinja većeg kapaciteta (od 100-500 i preko 500) a po Nalogu Uprave za veterinu; provera usaglašenosti poslovanja prihvatilišta za pse i mačke sa odredbama Zakona o dobrobiti životinja i Pravilnikom o uslovima za prihvatilišta,načina prijema pasa u prihvatililšta i načina i postupka udomljavanja pasa,a prema Nalogu uprave za veterinu; kontrola nad prometom svežeg mesa, poluproizvoda od mesa i druge hrane životinjskog porekla u ugostiteljskim objektima(kafane i objekti brze hrane) i mesarama po Nalogu Uprave za veterinu, kao i poštovanje principa dobre higijenske, dobre proizvođačke i distributivne prakse i postojanje sistema za osiguranje bezbednosti hrane u ovim objektima uz uzorkovanje hrane i briseva.

U ovim inspekcijskim nadzorima je proglašeno nebezbednom hranom i neškodljivo poništeno 57,4 kg mesa i proizvoda od mesa i 0,4 kg jaja. Obavljena je kontrola uslova držanja i uslova dobrobiti životinja, konja i ovaca, na 3 gazdinstva,  po predstavkama građana U ovom periodu ukupno je sačinjeno 216 zapisnika, doneto 71 rešenje i podneto 12 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Inspektor  Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, je vršio kontrole uređenja vodotoka, zaštite od štetnog dejstava vode, korišćenja vode, zaštite vode i ostalo. Ukupno je bilo 26 redovnih i 10 vanrednih nadzora. Nenajavljenih službenih poseta bilo je 36, a sačinjeno je 4 službenih beleški, izdate su 2 preventivne mere i 9 rešenja.

Zdravstveni inspector je u prvom kvartalu ove godine  izvršio ukupno 69 inspekcijskih nadzora i jednu  službeno savetodavnu posetu u cilju kontrole primene propisa iz oblasti zdravstvene zaštite. Izvršeno je i 20 vanrednih inspekcijskih nadzora iniciranih predstavkama građana i  jedan nadzor radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti u obliku privatne prakse i 45 inspekcijskih nadzora na inicijativu inspekcije. Podneto je 5 zahteva za pokretanje prektšajnog postupka. Izrečeno je 6 mera za otklanjanje nezakonitosti i dato je 7 preporuka radi daljeg obezbeđenja zakonitog rada.

U prvom kvartalu 2023. godine, inspekcija rada izvršila je 426 nadzora iz oblasti radnih odnosa i bezbenosti na radu. Otkriveno je  26 lica bez ugovora i sa njima je zaključen ugovor o radu i time im je regulisan radnopravni status. Podnete su 32 prekršajne prijave, od toga 18 prijava iz oblasti bezbednosti na radu i 14 prijava iz oblasti radnih odnosa.

Za izveštajni period, sanitarna inspekcijska služba izvršila je ukupno 260 nadzora, 193 redovna, 38 kontrolnih i 29 vanrednih. Kontrole su vršene u objektima ugostiteljstva, kafane i kafići, keterinzi i kuhinje, promet dečje hrane (apoteke), obdaništa, škole, internati i vodovod.  Izrečeno je 6 prekršajnih naloga po 5.000,00 RSD.

Republička šumarsko lovna inspekcija u prvom kvartalu izvršila je 70 kontrola. Tom prilikom oduzeto je 255 metara kubnih ogrevnog drveta i podneta su 52 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv nadziranih subjekata koji su bespravno sekli šumu i stavljali u promet posečena drva.

Tržišna inspekcija  obavlja redovne kontrole prometa robe u prodavnicama;  kontrole zaštite prava intelektualne svojine; kontrole usaglašenosti i bezbednosti; kontrole legalnih softveta kod privrednih subjekata; prijave građana ( bespravni rad, oglašavanje, reklamacija robe).

U prvom kvartalu, drumski inspektor vršio je kontrole na teritoriji grada Pirota, Niša kao na graničnom prelazu Gradina. Izvršene su 3 provere održavanja polaska registrovanog reda vožnje. Izrečene su 2 mere oduzimanja saobraćajne dozvole i registarskih tablica neregistrovanom subjektu u trajanju od 90 dana, pokrenuta su 4 prekršajna postupka zbog vršenja javnog prevoza putnika suprotno Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Izdsto je 6 prekršajnih naloga za prekršaje u Zakonu o prevozu putnika u drumskomsaobraćaju i Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker