Lokalna samouprava

Izdaje se više od 15.000 hektara

Opština Pirot u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede raspisala je oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

poljoprivredapolje

Biće ponuđeno ukupno 15.154 hektara u okviru 537 javnih nadmetanja. Pravo učešća u javnom nadmetanju ima fizičko ili pravno lice koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava i ima aktivan status. Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje, fotokopijom lične karte, potvrdom o aktivnom statusu gazdinstva dostave i dokaz o uplati depozita koji je naveden u tabeli za svako pojedinačno nadmetanje. Tabela je okačena u uslužnom centru opštine, u svim većim mesnim kancelarijama i na sajtu opštine Pirot. Svim ponuđačima osim najpovoljnijem depozit se vraća posle licitacije. Rok za podnošenje dokumentacije za učešeće na licitaciji je 8. juli u 14 sati. Javno nadmetanje biće održano 9. jula sa početkom u 10 sati u svečanoj sali u zgradi opštine Pirot.
Sve informacije u vezi licitacije za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta mogu se dobiti u kancelariji 41 u zgradi opštine ili na telefon 305-541 a kontakt osoba je Milan Cvetković.

Saopštenje opštine Pirot

foto-ilustracija Aleksandar Ćirić

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button