Lokalna samouprava

Izabrano rukovodstvo Saveta za rodnu ravnopravnost grada Pirota

Danas je u Svečanoj sali Gradske uprave, na dan obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, održana prva radna sednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Pirota. Kako je rekla dr Milena Dimitrijević, koja je izabrana za predsednicu Saveta, prema  Zakonu o rodnoj ravnopravnosti neophodno je formirati tela za rodnu ravnopravnost. Pored komisije koju čine odbornici, tu je i Savet u kojem su lica iz ustanova, organizacija, udruženja, odnosno svih činilaca kojima je zajedničko pitanje rodna ravnopravnost. Danas je imenovano rukovodstvo Saveta, izabran je predsednik, zamenik predsednika i sekretar, usvojen je poslovnik o radu i predlog Odluke o usvajanju izrade Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost od 2022. do 2025. godine.

Na radnoj sednici Saveta za rodnu ravnopravnost grada Pirota za predsednicu Saveta izabrana je dr Milena Dimitrijević, predsednica Skupštine grada. Zamenica predsednice je Nadica Adamović iz Službe dečje zaštite, a za sekretaricu je izabrana Amelija Kostadinović, koja je u ime lokalne samouprave zadužena za rodnu ravnopravnost. Savet čini 15 članova iz sistema zdravstva, obrazovanja, Centra za socijalni rad, udruženja građana i Gradske uprave.

Nela Colić, rukovodilac Službe za decu, mlade, odrasle i stare u Centru za socijalni rad, smatra da se o rodnoj ravnopravnosti i borbi protiv nasilja nad ženama treba govoriti tokom cele godine, a ne samo kada se nasilje dogodi i kada se preduzimaju mere protiv nasilnika. Od početka godine do danas ima 147 prijava za nasilje što je povećanje u odnosu na prošlu godinu kada je zabeleženo 117 prijava. U većini slučajeva, kaže Colićeva, pokretane su i mere zaštite. Ove godine ima 30 izrečenih mera.

Foto: Aleksa Cakić

 

 

danas se razgovaralo i o obeležavanju

“Iskustva i zakonodavna regulativa problema nasilja nad ženama”.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker