Kultura

IZ RIZNICE MUZEJA PONIŠAVLjA: KOVČEG SA INKRUSTRACIJOM IZ SEDAMNAESTOG VEKA

Kovčeg koji je pronađen 1958. godine u selu Kamik kraj Pirota, pun oružja i odela, za koga se pretpostavlja da su ga doneli i ostavili Čerkezi prilikom bekstva, jedan je od tri srodnih primeraka, prema Vereni Han, koji se nalaze u Evropi. Jedan se nalazi u Plovdivu, jedan u Ohridu i jedan u Pirotu i vremenski su smešteni u XVII i prvu polovinu XVIII veka.

Prednji deo kovčega je iz jednog komada orahovog drveta, poklopac je od čamovine, dok je sačuvan samo rub od bele jovovine, a bočne strane su sastavljene iz više čamovih dasaka. Zaključava se metalnom petljom.

Na našem, pirotskom primerku, inkrustrirana je prednja strana kovčega. Ornamenti koji se javljaju prilikom ukrašavanja sedefom i košću su geometrijski – krug, trougao, romb i biljni – cveće i lišće. Kombinacijom više geometrijskih motiva dobijaju se složeniji ornamenti u vidu zvezde, saća, lanca, a kombinovanjem biljnih motiva dobijaju se ornamenti u vidu venca sa cvećem i lišćem, različite zrakaste rozete i drugo.

Ornamentalna kompozicija je podeljena na tri jednaka dela – medaljona. Centralni motiv su zrakasti krugovi, simboli sunca. Heksagram Davidova zvezda ili Solomonovo slovo se nalazi na više mesta u polju upisanih u krug, koji osim dekorativne imaju i zaštitnu ulogu. Prelazak između polja ili medaljona čini neparan broj stabljika cvetova, odnosno pupoljaka ruže postavljenih u ibrik i simbolizuju izvor života. Nizom trouglova su istaknute ivice, a rombovima i heksagramima su istaknuti rubovi poklopca.

Unutrašnji deo poklopca može ali i ne mora biti ukrašen. Ako ga ima, ukrašavanje se izvodilo slikanjem manjih i većih rozeta „pergelja“, ibrika, vaza sa cvećem. U katalogu izložbe „Umjetnička skrinja u Jugoslaviji“ iz 1960. godine, Verena Han navodi da je unutrašnji deo poklopca našeg kovčega imao naslikan pergelj sa šest listova smeđe i žuta boje, između kojih su bile tačke cinober boje, a sve je bilo uokvireno zelenom, smeđom i cinober bojom u vidu trake.

Kada je pronađen i donet u muzej, kovčeg je bio dosta oštećen, pa je izvedena konzervacija u vidu zatezanja strana, koštani i sedefni ukras na mestima gde je nedostajao dopunjen je plastičnom imitacijom, a daske poklopca su zamenjene, tako da slikanog ukrasa na unutrašnjem delu poklopca danas nema.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker