Kultura

IZ RIZNICE MUZEJA PONIŠAVLjA: KOVČEG SA INKRUSTRACIJOM IZ SEDAMNAESTOG VEKA

Kovčeg koji je pronađen 1958. godine u selu Kamik kraj Pirota, pun oružja i odela, za koga se pretpostavlja da su ga doneli i ostavili Čerkezi prilikom bekstva, jedan je od tri srodnih primeraka, prema Vereni Han, koji se nalaze u Evropi. Jedan se nalazi u Plovdivu, jedan u Ohridu i jedan u Pirotu i vremenski su smešteni u XVII i prvu polovinu XVIII veka.

Prednji deo kovčega je iz jednog komada orahovog drveta, poklopac je od čamovine, dok je sačuvan samo rub od bele jovovine, a bočne strane su sastavljene iz više čamovih dasaka. Zaključava se metalnom petljom.

Na našem, pirotskom primerku, inkrustrirana je prednja strana kovčega. Ornamenti koji se javljaju prilikom ukrašavanja sedefom i košću su geometrijski – krug, trougao, romb i biljni – cveće i lišće. Kombinacijom više geometrijskih motiva dobijaju se složeniji ornamenti u vidu zvezde, saća, lanca, a kombinovanjem biljnih motiva dobijaju se ornamenti u vidu venca sa cvećem i lišćem, različite zrakaste rozete i drugo.

Ornamentalna kompozicija je podeljena na tri jednaka dela – medaljona. Centralni motiv su zrakasti krugovi, simboli sunca. Heksagram Davidova zvezda ili Solomonovo slovo se nalazi na više mesta u polju upisanih u krug, koji osim dekorativne imaju i zaštitnu ulogu. Prelazak između polja ili medaljona čini neparan broj stabljika cvetova, odnosno pupoljaka ruže postavljenih u ibrik i simbolizuju izvor života. Nizom trouglova su istaknute ivice, a rombovima i heksagramima su istaknuti rubovi poklopca.

Unutrašnji deo poklopca može ali i ne mora biti ukrašen. Ako ga ima, ukrašavanje se izvodilo slikanjem manjih i većih rozeta „pergelja“, ibrika, vaza sa cvećem. U katalogu izložbe „Umjetnička skrinja u Jugoslaviji“ iz 1960. godine, Verena Han navodi da je unutrašnji deo poklopca našeg kovčega imao naslikan pergelj sa šest listova smeđe i žuta boje, između kojih su bile tačke cinober boje, a sve je bilo uokvireno zelenom, smeđom i cinober bojom u vidu trake.

Kada je pronađen i donet u muzej, kovčeg je bio dosta oštećen, pa je izvedena konzervacija u vidu zatezanja strana, koštani i sedefni ukras na mestima gde je nedostajao dopunjen je plastičnom imitacijom, a daske poklopca su zamenjene, tako da slikanog ukrasa na unutrašnjem delu poklopca danas nema.

Slične vesti

Back to top button