Lokalna samouprava

HITNO! HITNO! KAKO SE PONAŠATI U SLUČAJU CURENJA AMONIJAKA!

 

Gradski Štab za vanredne situacije Grada Pirota objavio je HITNO obaveštenje građanima Pirota o tome kako treba da se ponašaju u situacijama kada je došlo do curenja amonijaka i formiranja oblaka amonijaka.

-Hodom napustiti ugroženu zonu ili stan kretanjem normalno u odnosu na pravac kretanja oblaka na udaljenost od jednog kilometra. Ako je otrovni oblak veoma blizu, stan ne napuštati, već preduzeti mere njegove hermetizacije, zatvaranja prozora i vrata, kretanje po stanu svesti na minimum, pripremiti maske sa tamponima od gaze ili druge tkanine.

Voditi računa da ne dospe u vodotokove (reni bunari, crpišta, reke, potoci itd, obzirom da je već u koncentranciji od 0.3 mg/l opasan za ribe i planktone. Izbegavati upotrebu vode za piće sa otvorenih nalazišta i javnih česmi, obzirom da se oblak amonijaka lako rasvara u vodi pa postoji mogućnost da se na ovaj način amonijak unese u organizam.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker