Lokalna samouprava

HELP i Grad Pirot nastavljaju sa subvencijama malim biznisima i preduzetnicima

Danas je u Svečanoj sali Gradske uprave Pirot održana prezentacija novog ciklusa podrške zapošljavanju i samozapošljavanju u okviru projekta “Smanjenje siromaštva kroz mogućnost zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije EU”, finansiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, a sufinansiranog od strane Grada Pirota, u ovom slučaju. U ime Gradske uprave Pirot, koja učestvuje u sufinansiranju ovog projekta desetak godina unazad, prisutne je pozdravila i poželela uspeh na konkursu Vesna Lazarević, stručni saradnik za oblast poljoprivrede. Projekat je namenjen smanjenju siromaštva i uključivanju marginalizovanih, manjinskih i drugih ugroženih grupa stanovništva u socio-ekonomski život. U okviru projekta predviđena je dodela donacija u vidu opreme za samozapošljavanje – najmanje 12 grantova vrednosti 1500 evra (učešće 5%), 11 grantova vrednosti 2400 evra (učešće 10%) i dva granta vrednosti 3600 evra (učešće 10%).

Predstavnici HELP-a upoznali su brojne zainteresovane buduće i aktuelne preduzetnike o tome kako aplicirati, koja je sve dokumentacija neophodna, o načinu finansiranja i svim drugim relevantnim detaljima vezano za realizaciju ovog programa.

Prezentacije u Pirotu biće održane po sledećem rasporedu: 

 

Utorak, 11.09.2018. godine, u 11 časova, svečana sala, Grad, Pirot, ul. Srpskih vladara 82, 

Utorak, 11.09.2018. godine, u 13 časova, Udruženje građana Ternipe, ul. 8.marta 29, 

Petak, 14.09.2018. godine, u 11 časova, svečana sala, Grad Pirot, ul. Srpskih vladara 82, 

Petak, 14. 09. 2018. godine u 13 časova, Udruženje građana Ternipe, ul. 8. marta 29, 

Utorak, 18.09.2018. godine u 11 časova, svečana sala, Grad Pirot, ul. Srpskih vladara 82, 

Utorak, 18.09.2018. godine, u 13 časova, Udruženje građana Ternipe, ul. 8. marta 29, 

Četvrtak, 20.09.2018. godine, u 11 časova, svečana sala, Grad Pirot, ul. Srpskih vladara 82. 

Projekat je namenjen smanjenju siromaštva i uključivanju marginalizovanih, manjinskih i drugih ugroženih grupa stanovništva u socio-ekonomski život. U okviru projekta predviđena je dodela donacija u vidu opreme za samozapošljavanje – najmanje 12 grantova vrednosti 1500 evra (učešće 5%), 11 grantova vrednosti 2400 evra (učešće 10%) i dva granta vrednosti 3600 evra (učešće 10%). 

Pored toga predviđeno je ostvarivanje boljih mogućnosti za zapošljavanje mladih putem radne prakse i to najmanje osam mladih, nezaposlenih (petoro na šest meseci i troje na devet meseci). Mere podrške predviđene su i za poslodavce koji zaposle mlade praktikante po isteku ugovora. 

O projektu: 

Projekat „Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ sprovodi nemačka organizacija “Help – Hilfe zur Selbsthilfe”, a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida. Projekat ukupne vrednosti 2.056.000,00 evra Help realizuje od oktobra 2017. do septembra 2020. godine u 19 opština i gradova u Republici Srbiji. Ukupna vrednost investicije za Grad Pirot iznosi oko 75.000,00 evra uz učešće Grada od oko 12.000,00 evra. 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker