Lokalna samouprava

Gradski konkurs za projekte nevladinih organizacija u toku

Grad Pirot godinama unazad ima odličnu saradnju sa svim udruženjima gradjana registrovanim i aktivnim na teritoriji Grada Pirota zahvaljujući čemu je uspešno realizovan veliki broj projekata koji su od posebnog značaja za razvoj Grada ali i za društvenu zajednicu.

Po rečima pomoćnice gradonačelnika Milice Golubović, Grad je i ove godine izdvojio značajna sredstva iz budžeta sa finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja gradjana, a raspisano je i više javnih konkursa.

portret milica golubović

-Konkursi su na sajtu grada, a ukoliko su potrebna dodatna  pojašnjena sva zainteresovana Udruženja mogu se obratiti i Odeljenju za vanprivredu. Raspisali smo više konkursa.  Najpre, javni konkurs radi finansiranja projekata u kulturi , kao i projekata umetničkih, tj. stručnih i naučnih istraživanja u kulturi.  Rok za realizaciju ovih projekata je do kraja godine sa mogućnošću realizacije u toku Pirotskog kulturnog leta. Sredstva namenjena za finansiranje ovih projekata iznose ukupno 1.500.000 dinara, a konkurs je otvoren do 30.04.2020. godine-kaže Golubovićeva. Po njenim rečima, otvoreni su i konkursi za realizaciju projekata u okviru Lokalnog plana akcije za decu.

-Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za realizaciju lokalnog plana akcije za decu Pirota je otvoren do 28. februara, sredstva za ove projekte su opredeljena u iznosu od 2.500.000 dinara. Projekte koje ćemo odobriti moraće da se bave sledećim pitanjima od javnog interesa za lokalnu zajednicu: smanjenjem siromaštva kod dece, da im je jedan od ciljeva kvalitetno obrazovanje za svu decu, bolje zdravlje za svu decu, unapredjenje položaja i prava dece sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom, zatita prava dece bez roditeljskog staranja i zastita dece od zlostavljanja, zanemarivanja i nasilja. U toku je i javni konkurs za sufinansiranje i  finansiranje projekata koji je otvoren do kraja novembra u kontinuitetu a odnosi se na projekte od javnog interesa iz  oblasti socijalne zastite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, zaštite interno raseljenih i izbeglih lica i društvene brige o starim osobama. Zatim, na projekte za cilj imaju poboljšanje društvene brige o deci i mladima, podsticanje nataliteta, zaštitu i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, obrazovanje, nauku i razvoj medjunarodne saradnje, razvoj humanitarnih programa, podsticanje i razvoj privrednih delatnosti. Ukupan iznos  sredstva namenjen  za finansiranje ovih projekata je u iznosu od 6.880.000 dinara-kaže Golubovićeva za Pirotske vesti.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker