Lokalna samouprava

Grad Pirot aplicirao sa dve projektne ideje  u okviru  novog poziva  Teritorijalne strategije Programa (INTERREG VI-A) IPP Bugarska Srbija 2021-2027

Poziv za dostavljanje projektnih ideja u okviru Teritorijalne strategije Programa (INTERREG VI-A) IPP Bugarska Srbija 2021-2027, završen je 15. avgusta. Budžet za ovu namenu je blizu 9 miliona evra gde je maksimalni iznos  po projektu  1 milion evra.Srednjovekovna srpska tvrđava Momčilov grad

Grad Pirot je aplicirao sa dva koncepta projektnih ideja. Prvi se odnosi na nastavak  projekta  rekonstrukcije tvrđave Kale  gde su projektni partneri  Grad Pirot,  Opština Montana, Agencija za razvoj severozapadne Bugarske i Muzej Ponišavlja Pirot.

Drugi predlog projekta je vezan za rekonstrukcije osnove škole u Temskoj i prenamenu u turističko edukativni centar a parneri na projektu su Dom Kulture Pirot, Turistička organizacija Pirot, Opština Pravec i Lokalna inicijativa za Vršec.

Oba projekta su kreirana po multisektorskom principu  integrišući kulturu, istorijsko nasleđe, turizam,  zdravu životnu sredinu i ostale segmente od značaja za teritorijalni razvoj prekograničnog regiona, kaže Marija Đošić, šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

Projekne ideje koje prođu prvu fazu selekcije, biće pozvane  na podnošenje   potpunih  predloga
projekata.

Ovaj sadržaj je deo projekta Investicije po meri građana, u okviru Konkursa Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata u 2023. godini

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker