Lokalna samouprava

Grad izdvojio iz budžeta više od 60 miliona dinara za mere populacione politike

Šef Odseka za poslove brige o deci u Gradskoj upravi u Pirotu Nadica Adamović kazala je Pirotskim vestima da je Grad Pirot primer dobre prakse za mnoge gradove u zemlji kada je reč o broju mera koje se tiču populacione politike, ali i kada je reč o sprovođenju strateškog dokumenta Lokalnog plana akcije za decu, koji se u Pirotu realizuje još od 2006. godine. Grad Pirot je jedan od prvih gradova u Srbiji koji je uz pomoć UNICEF-a uspešno realizovao ogroman broj programa i projekata u okviru Lokalnog plana akcije za decu. 

-Lokalni plan akcije za decu Grad Pirot je izradio i usvojio još 2005. godine uz pomoć UNICEF-a. Grad Pirot je među prvima u Srbiji doneo jedan značajan strateški dokument kao što je LPA i do danas Pirot predstavlja primer dobre prakse za sve ostale gradove u Srbiji kada je reč o sprovođenju strateškog dokumenta poput LPA. Veoma je važno što je formirana posebna budžetska linija još 2006. godine koja je svih ovih godina bila u usponu pa tako u 2018. godini na ovoj poziciji imamo negde oko 8.5 miliona dinara. Ono što se sprovodi vezano za LPA jesu javni konkursi za finansiranje projekata za realizaciju LPA – 2.5 miliona godišnje se izdvaja za ovu meru. Zatim, parovima koji imaju problema sa zasnivanjem potomstva omogućujemo finansiranje vantelesne oplodnje. To je veoma važna populaciona mera, takođe, daje se novčana pomoć deci bez roditeljskog staranja pod starateljstvom, deci koja polaze u prvi razred a koja su korisnici dečjeg dodatka daje se jednokratna novčana pomoć a deci starosti do 18 godina omogućuje se novčana pomoć za lečenje za intervencije koje nisu obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem preko Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje-kaže za Pirotske vesti Adamovićeva.

Pored navedenih mera, po njenim rečima, Grad Pirot ima i druge, populacione ali i socijalne mere.

-Roditeljski dodatak za prvo dete u porodici, zatim novčana pomoć za treće dete u porodici, novčana pomoć samohranim roditeljima, besplatna užina i udžbenici za decu osnovnoškolskog uzrasta za treće dete u porodici i korisnike Centra za socijalni rad, regresiranje svih troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi i to određene kategorije dece – trećeg deteta u porodici, dece sa smetnjama u razvoju, deteta bez roditeljskog staranja i dece korisnika Centra za socijalni rad. Imamo i novu meru, novo pravo, koje je takođe populaciona mera. To je novčana pomoć za prvorođeno dete čiji roditelji žive na selu. Dakle, ovo ostvaruju roditelji koji imaju prebivalište na selu na teritoriji Pirota u jednokratnom iznosu od 40.000 dinara. Uslov je da jedan od roditelja ima najmanje godinu dana prebivališta na selu pre rođenja deteta. Ukupna sredstva koja se izdvajaju iz budžeta za realizaciju svih navedenih prava su oko 60 miliona dinara. Tu spadaju i sportske i studentske stipendije, besplatan prevoz dece iz osnovnih i srednjih škola. U svakom slučaju, petnaestak različitih mera se realizuje već duži niz godina, isplate su redovne, a značajno je da pribavljanje dokumentacije mi vršimo sada po službenoj dužnosti čime je proces ostvarivanja prava za krajnje korisnike značajno pojednostavljen i brži. Takođe, postoje i mere koje imaju za cilj pomoć nezaposlenim majkama-zaključuje Adamovićeva.

 

Brojni noviteti i veća davanja i na repubičkom nivou od 1. jula

-Treba pomenuti da od 1. jula, po najavama,  kreće primena novog Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Prava sa nivoa republike su dečji dodatak, roditeljski dodatak, naknada zarada za vreme porodiljskog odsustva, regresiranje troškova boravka dece bez roditeljskog staranja, dece sa smetnjama u razvoju i druga-kaže Adamovićeva.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker