Gimnazijalci putuju u Francusku, nastavlja da plovi “lađa francuska”