Lokalna samouprava

Elektronski dokument pobedio papir

Do 4. maja ove godine državne institucije u Srbiji su morale da štampaju i „zavode“ u papirnom omotu na pisarnici svaki zahtev koji im stigne elektronskim putem. Zbog apsurdnih propisa službenici su radili dupli posao, što je samo povećavalo troškove i stvaralo otpor u javnoj upravi prema korišćenju elektronske komunikacije. Sve se to promenilo početkom maja, kada je Vlada Srbije na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave usvojila izmene Uredbe o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i time uvela 21. vek u ovaj segment rada državne administracije. Inicijativa za izmenu Uredbe potekla je od kompanija okupljenih u NALED-ovom Savezu za e-upravu.


– Uredba Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je značajan korak u popularizaciji elektronskih servisa i otvara vrata daljem razvoju e-uprave. NALED radi sa Ministarstvom na pripremi Akcionog plana za razvoj e-uprave koji predviđa uvođenje e-arhiviranja poslovne dokumentacije (fakture, otpremnice i sl.), elektronsko plaćanje taksi i naknada, pojednostavljenje elektronskog potpisivanja i elektronske razmene podataka – kaže Aco Tomašević, direktor podrške biznisu kompanije NELT, članice Saveza za e-upravu.


Moderne, privredno i građanski orjentisane institucije i službe ovom novom Uredbom mogu uštedeti milione dinara godišnje. Među njima je i Agencija za privredne registre koja vodi više od 20 registara i obradi oko 20 miliona stranica dokumentacije godišnje.
– Arhaično poimanje predmeta za koji se formira tzv. omot spisa da bi se u njemu čuvali svi podnesci u papirnoj formi neprihvatljivo je za moderne elektronske procedure. Sada je jasno propisano da se elektronski dokumenti arhiviraju u elektronskom formatu, na serveru. Takođe, u procesu je i usvajanje zakona o elektronskom poslovanju koji će omogućiti jednostavnije prevođenje papirnog u elektronski dokument i zaokružiće pravni okvir za sprovođenje svih procedura elektronskim putem. Ova reforma će omogućiti efikasno poslovanje kompletnoj javnoj upravi – ističe Tanja Vukotić Marinković, registrator u Agenciji za privredne registre.


Benefite nove Uredbe odmah će osetiti Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, svi gradovi i opštine u Srbiji, kao i gotovo 200 nacionalnih i lokalnih institucija uključenih u elektronski sistem za izdavanje građevinskih dozvola koji su imali obavezu da odštampaju a potom i arhiviraju 67.000 elektronski primljenih i obrađenih zahteva, sa svom pratećom dokumentacijom.

Izmenu Uredbe podržao je i USAID Projekat za bolje uslove poslovanja.
– Usvajanje izmena Uredbe je jedna od prelomnih tačaka u razvoju naše javne uprave. Konačno se stvaraju uslovi da e-uprava prestane da bude egzotična i retko korišćena alternativa papirnoj upravi. Ministarstvo građevinarstva i Ministarstvo državne uprave su pokazali da i najkomplikovanije procedure kao što je izdavanje građevinskih dozvola, mogu proći bez i jednog papira. Zadovoljstvo je što smo imali priliku da podržimo ovu reformu sa NALED-om – naglašava Dušan Vasiljević, zamenik direktora USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker