Lokalna samouprava

Efikasno održana sednica Privremenog organa sa obimnim dnevnim redom

Na sednici Privremenog organa grada Pirota, koji obavlja neodložne poslove iz domena rada Skupštine i Gradskog veća, usvojeno je 16 tačaka dnevnog reda  koje se  odnose na nesmetanu realizaciju budžeta, sport, bezbednost i funkcionisanje određenih službi.  Doneta je odluka o raspoređivanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve  koju je Pirot dobio od Vlade Republike Srbije da bi se izmenio  program pošumljavanja i omogućilo izdvajanje dodatnih sredstava za sport i obrazovanje.

 

 

Za novo pošumljavanje biće izdvojeno 2 miliona dinara za  9.532 sadnice bora na lokaciji Sarlah, 118 sadnica oko novog poligona na lokaciji Vašarište, 43 sadnice prema gradskoj bolnici i oko 450 novih sadnica na lokaciji prema Tigar Tajersu  od tunela do petlje Pirot Zapad.

Davanjem saglasnosti na Aneks 2 Javnog ugovora o javno  – privatnom partnerstvu – koncesiji za poveravanje obavljanja gradskog i prigradstkog prevoza putnika na terotoriji Grada Pirota, usvojena je  subvencija za gradski prevoz od 5 miliona dinra kako ne bi došlo do povećanja cene mesečnih i pojedinačnih karata.

Usvojena je odluka o puštanju u proceduru nove Strategije o bezbednosti saobraćaja. „Pirot je bezbedan grad  ali stalno treba raditi na  povećanju bezbednosti u saobraćaju naročito u zonama škola. Naš cilj je da nema nesreća  u zonama škola, to je i za sada tako ali želimo da tako ostane i nadalje“ rekao je Vladan Vasić, predsednik Privremenog organa.

Na sednici je usvojena odluka o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije. „Doneli smo rešenje o usvajanju liste korisnika za energetsku efikasnost. Za 102 korisnika ukupna sredstva iznose oko 38 miliona dinara. Sto dve porodice će povećati energetsku efikasnost svojih domova kroz zamenu stolarije ali ima i solarnih panela i toplotnih pumpi i izmena izvora energije“ – kaže Vasić.

Donošenjem izmene odluke o raspodeli sredstava u oblasti sporta, za klubove Jedinstvo, Senjak  i Radnički izdvojena  su dodatna sredstva. „Imamo Jedinstvo i Senjak  koji su u višem rangu takmičenja u odnosu na prošlu godinu imaju velike finansijske probleme. Sportske organizacije su veliki potrošači ali želimo da se brinemo o tome da sportske organizacije u Pirotu i finansijski dobro stoje i da okupljaju mlade ljude da se bave sportom. Ova tri kluba su pomognuta zato što su u zaista teškoj situaciji da bi prebrodili novčane probleme koji su stvoreni u proteklom periodu“ – objasnio je predsednik Privremenog organa, Vladan Vasić.

Usvajanjem odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji Grada Pirota, data je saglasnost da poreska osnovica bude povećana za 8 do 9%  za stanove a  porez na ostalu imovinu ostaje na nivou prethodne godine.

„Porez na imovinu se određuje tako što se i poreske uprave uzimaju prometi  koji se odnose  na nekretnine kao što su građevinske parcele, garaže, stanovi i kuće i na osnovu toga, s obzirom da je grad Pirot podeljen na nekoliko zona, u svakoj zoni se određuje svake godine iznos osnovice poreza na imovinu. To je zakonska procedura gde se uzimaju prosečne cene iz te zone. Ako u nekoj zoni nije bilo prometa onda se uzima granična zona. Mi smo se trudili da u okviru svih zakonskih mogućnosti dođemo do minimalnog povećanja poreza na imovinu i u nekim slučajevima kao što je promet stanova, a cena stanova je dosta porasla, osnovica će biti povećana za 8 do 9% a  sve ostalo će ostati na nivou od prethodne godine“ – rekao je Vladan V asić, predsednik Privremenig organa.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker