Lokalna samouprava

Do 9. septembra građani mogu podneti svoje predloge za participativno budžetiranje

Iz Odseka za budžet Gradske uprave Grada Pirota podsećaju građane da je budžetski proces pripreme budžeta za 2023. godinu i naredne dve budžetske godine u toku i da mogu uzeti učešće u pripremi istog. Svoje predloge građani mogu dostaviti do 9. septembra. Načelnica Odeljenja za privredu i finansije Gradske uprave Pirot Ivana Malinović kaže da je za ove namene iz gradskog budžeta planirano million dinara.  Proces participativnog budžetiranja u Pirotu se sprovodi od 2016. godine i do sada je na ovaj način finansirano 7 projekata.

Načelnica Odeljenja za privredu I finansije Gradske uprave Pirot Ivana Malinović, kaže da participativno budžetiranje uključuje gradjane i ostale zainteresovane u odredjivanje prioriteta I donošenje planova potrošnje u okviru budžeta lokalne samouprave.  Na ovaj način deo budžetskih sredstava namenjen je za projekte od interesa za lokalnu zajednicu.

Predlozi građana uglavnom se odnose na uređenje javnih površina u lokalnoj zajednici, nabavku mobilijara za opremanje dečjih igrališta, rekonstrukciju crkava, postavljanje drvenih mostova I slično. Svake godines tigne između 200 i 300 predloga od kojih komisija bira 5 koji se stavljaju na glasanje. Konačnu reč opet imaju građani koji putem sajta ili glasanjem u Uslužnom centru biraju najbolji predlog koji će biti finasiran iz budžeta.

Prošle godine građani su odlučili da se sredstvima iz budžeta na ovaj način finasira uređenje biciklističke staze na Četvrtom kilometru.

Participativno budžetiranje, lokalna samouprava Pirot sprovodi u saradnji sa BIRN-om. Cilj projekta je veće uključivanje gradjana u process donošenja odluka, informisanje gradjana o procesu izrade budžeta, povećanje transparentnosti rada.

Zainteresovani gradjani svoje predloge dostavljaju putem mejla [email protected] na popunjenom obrascu koji se nalazi na sajtu GradaPirota i u Uslužnom centru Gradske uprave.

 

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker