BabušnicaKultura

Dečji festival “Lužnička čarolija”

Radionicom Kreativnog pisanja, u ponedeljak, 12. avgusta (od 17.00 časova) počinje 2. Dečji festival „Lužnička čarolija“ koji zajednički organizuju Udruženje „Lužnica moja kuća“ Babušnica i Dom kulture Babušnica uz finsijsku podršku opštine Babušnica. Radionice kreativnog pisanja održavaće se u prostorijama Galerije Doma kulture.Svi zainteresovni za učešće u radu radionice svoje prijave mogu poslati na mejl kurspisanja2019@gmail.com ili putem telefona 064 1195836. Rok za prijave ističe 12. avgusta u 12. časova. Radionicu vodi Nikola Miladinović, dramski pisac i scenarista, appsolvent Fakulteta dramskih umetnosti , odsek dramaturgija(kontakt:srecnidani666@gmail.com).Na radionicama može prisustvovati i publika.

Polaznici radionice kreativnog pisanja će, kroz ciklus od deset predavanja vežbi i gomilu kreativnih zadataka naučiti o istoriji i podeli priče, od arhaičnih oblika, kako su priču percipirali antički antički pagani, pa do devijacija mitosa i pojave novih žanrova. Kroz interaktivne radionice, vežbe i zadatke, polaznici radionice imaće priliku da se upoznaju sa načinom na koji se priča organizuje, kao da, kroz analizu pojedinih scena iz filmova, isečaka iz pripovedaka, romana, drama i pozorišnih predstava, dođu do nephodnih znanja koja će im omogućiti da što lakše napišu svoje završne tekstove.

Radionica kreativnog pisanja obuhvata tri osnovna načina rada:

1. Ex cathedra učenje o priči, inspiraciji i provokaciji, na pragu definicija koje daju Gustav Frajtag i Dejvid Mamet za dramu i Margaret Atvud i Aron Sorkin za prozu i scenaristiku. U razgovoru o priči i konstrukciji iste, polaznici će se upoznati sa strkturom Monomita Džozefa Kembela, podelom priče koju daje Robert Meki, strukturom priče Kristofera Voglera, morfologijom basne, bajke, pripovetke, analizom arhetipskih modela zapleta i likova, kao i o dramskim situacijama, likovima i dijalogu.
2. Primena naučenih i izvedenih znanja kroz interaktivne radionice, vežbe i zadatke koji se tiču analize, strukture, konstrukcije i dekonstrukcije priče, likova, žanra, tema, ideja, dijaloga (uključujući analize dela na časovima ali i zadatke koje će kandidati samostalno obavljati).
3. Odabir stila, žanra i teme i rad na završnim tekstovima koji će biti prezentovani na poslednjem času radionice.
4.

NAČINI IZVOĐENjA NASTAVE NA RADIONICI
1. Predavanja i vežbe održavaće se u prostorijama galerije Doma kulture Babušnica. Prvi čas je zakazan za ponedeljak, 12. avgusta u 17.00 časova. Polaznici/kandidati su dužni da pošalju primere svojih radova-originalne statuse na društvenim mrežama, pesme pripovetke, misli, isečke iz dnevnika, dva dana pre početka radionice na mejl: kurspisanja2019@gmail.com, kako bi vođa radionicemogao da se upozna sa stilom i preferencijama polaznika i na najbolji način usmerio predavanja i strukturu kursa.
2. Polaznici radionice imaće otvorene profile na sajtu za grupne projekte (temwork ili phonebooth, u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata) gde će moći da postavljaju svoje radove i vežbe.
Polaznici radionice koji nisu u mogućnosti da fizički posećuju nastavu imaće mogućnost( preko navedenih sajtova) da se upoznaju sa suštinom predavanja kako bi mogli da obavljaju vežbe i zadatke preko interneta.

Napomena: Polaznici pišu tekstove u fontu COURIER NEW, 12, prored 1.5.. Preporučeni programi za pisanje: Word 2016-2019, Final draft, Celtx, iA Writer, Ulysses.

PROGRAM DEČJEG FESTIVALA „LUŽNIČKA ČAROLIJA 2019“
AVGUST:
• RADIONICA KREATIVNOG PISANjAja.
SEPTEMBAR:
•IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA SA PROŠLOGODIŠNjEG FESTIVALA
• RASPISIVANjE NAGRADNIH KONKURSA:
1. Konkurs za najbolje likovne radove
2. Konkurs za najbolje književne radove
a) poetski radovi
b) prozni radovi
3. Konkurs za najbolju fotografiju
4. Konkurs za najbolji kratki film
• PESNIČKO DRUŽENjE SA VIOLETOM JOVIĆ
• POČETAK FOTO RADIONICE
• POČETAK LIKOVNE RADIONICE
• POZORIŠNA PREDSTAVA ZA DECU
OKTOBAR:
•POČETAK RADA NOVINARSKE RADIONICE
• ZAVRŠETAK FOTO RADIONICE
• ZAVRŠETAK LIKOVNE RADIONICE
• EDUKATIVNO PREDAVANjE ZA DECU I MLADE: gost dr KAMENKO MARKOVIĆ, ISTORIČAR UMETNOSTI
• KNjIŽEVNO VEČE: “Dečje stvaralaštvo i stvaralaštvo za decu” . Učesnici: naši najmlađi književni stvaraoci, kao i književni stvaraoci za decu ( Igor Rakić, Milan Stanković, Rade Marinković, Anđela Cvetković … i drugi) iz Babušnice.
• EDUKATIVNO PREDAVANjE: BOLESTI ZAVISNOSTI
NOVEMBAR:
• EDUKATIVNO PREDAVANjE: BOLESTI ZAVISNOSTI
• DRUŽENjE LIKOVNIH STVARALACA IZ BABUŠNICE SA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE BABUŠNICA
• OBJAVLjIVANjE REZULTATA NAGRADNIH KONKURSA
DECEMBAR:
• ZAVRŠNA PREZENTACIJA PROJEKTA
• DODELA NAGRADA
• KULTURNO-ZABAVNI PROGRAM UČENIKA SREDNjE ŠKOLE U BABUŠNICI
MINI KONCERT FOLKLORNOG ANSAMBLA ” LUŽNIČKI ROMI” IZ BABUŠNICE
• PREDSTAVLjANjE NAJBOLjIH FOTOGRAFIJA I KRATKIH FILMOVA
• MUZIČKI KONCERT

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker