BabušnicaKultura

Dečji festival “Lužnička čarolija”

Radionicom Kreativnog pisanja, u ponedeljak, 12. avgusta (od 17.00 časova) počinje 2. Dečji festival „Lužnička čarolija“ koji zajednički organizuju Udruženje „Lužnica moja kuća“ Babušnica i Dom kulture Babušnica uz finsijsku podršku opštine Babušnica. Radionice kreativnog pisanja održavaće se u prostorijama Galerije Doma kulture.Svi zainteresovni za učešće u radu radionice svoje prijave mogu poslati na mejl. Rok za prijave ističe 12. avgusta u 12. časova. Na radionicama može prisustvovati i publika.

Polaznici radionice kreativnog pisanja će, kroz ciklus od deset predavanja vežbi i gomilu kreativnih zadataka naučiti o istoriji i podeli priče, od arhaičnih oblika, kako su priču percipirali antički antički pagani, pa do devijacija mitosa i pojave novih žanrova. Kroz interaktivne radionice, vežbe i zadatke, polaznici radionice imaće priliku da se upoznaju sa načinom na koji se priča organizuje, kao da, kroz analizu pojedinih scena iz filmova, isečaka iz pripovedaka, romana, drama i pozorišnih predstava, dođu do nephodnih znanja koja će im omogućiti da što lakše napišu svoje završne tekstove.

Radionica kreativnog pisanja obuhvata tri osnovna načina rada:

1. Ex cathedra učenje o priči, inspiraciji i provokaciji, na pragu definicija koje daju Gustav Frajtag i Dejvid Mamet za dramu i Margaret Atvud i Aron Sorkin za prozu i scenaristiku. U razgovoru o priči i konstrukciji iste, polaznici će se upoznati sa strkturom Monomita Džozefa Kembela, podelom priče koju daje Robert Meki, strukturom priče Kristofera Voglera, morfologijom basne, bajke, pripovetke, analizom arhetipskih modela zapleta i likova, kao i o dramskim situacijama, likovima i dijalogu.
2. Primena naučenih i izvedenih znanja kroz interaktivne radionice, vežbe i zadatke koji se tiču analize, strukture, konstrukcije i dekonstrukcije priče, likova, žanra, tema, ideja, dijaloga (uključujući analize dela na časovima ali i zadatke koje će kandidati samostalno obavljati).
3. Odabir stila, žanra i teme i rad na završnim tekstovima koji će biti prezentovani na poslednjem času radionice.
4.

NAČINI IZVOĐENjA NASTAVE NA RADIONICI
1. Predavanja i vežbe održavaće se u prostorijama galerije Doma kulture Babušnica. Prvi čas je zakazan za ponedeljak, 12. avgusta u 17.00 časova. Polaznici/kandidati su dužni da pošalju primere svojih radova-originalne statuse na društvenim mrežama, pesme pripovetke, misli, isečke iz dnevnika, dva dana pre početka radionice na mejl.
2. Polaznici radionice imaće otvorene profile na sajtu za grupne projekte (temwork ili phonebooth, u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata) gde će moći da postavljaju svoje radove i vežbe.
Polaznici radionice koji nisu u mogućnosti da fizički posećuju nastavu imaće mogućnost( preko navedenih sajtova) da se upoznaju sa suštinom predavanja kako bi mogli da obavljaju vežbe i zadatke preko interneta.

Napomena: Polaznici pišu tekstove u fontu COURIER NEW, 12, prored 1.5.. Preporučeni programi za pisanje: Word 2016-2019, Final draft, Celtx, iA Writer, Ulysses.

PROGRAM DEČJEG FESTIVALA „LUŽNIČKA ČAROLIJA 2019“
AVGUST:
• RADIONICA KREATIVNOG PISANjAja.
SEPTEMBAR:
•IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA SA PROŠLOGODIŠNjEG FESTIVALA
• RASPISIVANjE NAGRADNIH KONKURSA:
1. Konkurs za najbolje likovne radove
2. Konkurs za najbolje književne radove
a) poetski radovi
b) prozni radovi
3. Konkurs za najbolju fotografiju
4. Konkurs za najbolji kratki film
• PESNIČKO DRUŽENjE SA VIOLETOM JOVIĆ
• POČETAK FOTO RADIONICE
• POČETAK LIKOVNE RADIONICE
• POZORIŠNA PREDSTAVA ZA DECU
OKTOBAR:
•POČETAK RADA NOVINARSKE RADIONICE
• ZAVRŠETAK FOTO RADIONICE
• ZAVRŠETAK LIKOVNE RADIONICE
• EDUKATIVNO PREDAVANjE ZA DECU I MLADE: gost dr KAMENKO MARKOVIĆ, ISTORIČAR UMETNOSTI
• KNjIŽEVNO VEČE: “Dečje stvaralaštvo i stvaralaštvo za decu” . Učesnici: naši najmlađi književni stvaraoci, kao i književni stvaraoci za decu ( Igor Rakić, Milan Stanković, Rade Marinković, Anđela Cvetković … i drugi) iz Babušnice.
• EDUKATIVNO PREDAVANjE: BOLESTI ZAVISNOSTI
NOVEMBAR:
• EDUKATIVNO PREDAVANjE: BOLESTI ZAVISNOSTI
• DRUŽENjE LIKOVNIH STVARALACA IZ BABUŠNICE SA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE BABUŠNICA
• OBJAVLjIVANjE REZULTATA NAGRADNIH KONKURSA
DECEMBAR:
• ZAVRŠNA PREZENTACIJA PROJEKTA
• DODELA NAGRADA
• KULTURNO-ZABAVNI PROGRAM UČENIKA SREDNjE ŠKOLE U BABUŠNICI
MINI KONCERT FOLKLORNOG ANSAMBLA ” LUŽNIČKI ROMI” IZ BABUŠNICE
• PREDSTAVLjANjE NAJBOLjIH FOTOGRAFIJA I KRATKIH FILMOVA
• MUZIČKI KONCERT

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker