Lokalna samouprava

Čovek i njegovo ponašanje – najbitniji je faktor sistema bezbednosti saobraćaj

Nakon prethodnog priloga, želimo da i narednim promotivnim spotom ukažemo na neka nepropisna ponašanja svih učesnika u saobraćaju, i da nezavisno od stanja putne infrastrukture, primene tehničkih, represivnih i ostalih mera, podstaknemo ljude da malo razmisle i prodiskutuju o najbitnijem faktoru sistema bezbednosti saobraćaja, a to je čovek i njegova ponašanja.

Kampanja jeste usmerena pre svega prema starijim pešacima i biciklistima, obzirom da i sprovedeno istraživanje, ali i svakodnevno učešće u saobraćaju ukazuju na veliki broj propusta koji čine starija lica. Kao što smo već rekli, većina tih ponašanja uslovljena je godinama strosti, smanjenom motorikom, koordinacijom i sl. Nepropisna se ponašanja ne mogu opravdati, ali ih na neki način treba razumeti i što se vozača motornih vozila tiče, oni su dužni da svoje kretanje prilagode okruženju u kojem se nalaze. Naime, u skladu sa ZOBS-om, brzina u naselju ograničena je na 50km/h, a praktično celo gradsko jezgro u Pirotu označeno je kao zona škole u kojem je ograničenje brzine 30km/h. Kada bi se ova ograničenja poštovala, čak i u situaciji kada dođe do propusta bilo kog učesnika u saobraćaju, posledice bi svakako bile manje.

Pogrešno je shvatanje da su vozači motornih vozila neprikosnoveni „vladari“ ulica i da sve mora biti podređeno njima. Ceo razvijeni svet kreće se u smeru smanjenja upotrebe automobila u gradskim jezgrima i davanja prioriteta alternativnim i zdravim vidovima kretanja. Naravno, to ne znači da pešaci i biciklisti ne treba da poštuju propise. Nažalost, kod nas se opšti pad kulture i nerazumevanje među ljudima u velikoj meri preslikava na saobraćaj. Između ostalog, ovo se može videti i iz komentara na prehodni video. Velika je netrpeljivost između učesnika u saobraćaju, jedni druge smatramo smetnjom i opasnošću, ne želimo da korigujemo svoje ponašanje i uglavnom u drugima tražimo krivca. Mnogi imaju pogrešna saznanja, pa na osnovu toga formiraju i pogrešne stavove i ponašanja. Nesporno je da je pešak dužan da se uveri da može na bezbedan način da pređe kolovoz, ne sme iznenada da stupa niti da se zadržava na kolovozu,  ali zakon jasno propisuje i obavezu vozača da prilagodi brzinu vozila tako da u svakoj situaciji koju vidi ili ima razloga da predvidi može bezbedno da propusti pešaka koji je već stupio, ili stupa na pešački prelaz, ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz. Da ima propusta na obe strane ukazuje i statistika u Pirotu, prema kojoj je polovina starijih pešaka nastradala upravo na pešačkom prelazu, a glavni uticajni faktor je nezaustavljanje vozila ispred obeleženog pešačkog prelaza i vozač pod uticajem alkohola.

Uostalom, pogledajte šta na kraju spota radi vozač kombija, a to nije montirana situacija za potrebe snimanja spota, već naša svakodnevna realnost.

Slobodan Rančić, samostalni saradnik za saobraćaj u Gradskoj upravi Pirot

Slične vesti