Lokalna samouprava

Budžeti opština u Srbiji “kraći” za 50 milijardi dinara

Stalna konferencija gradova i opština(SKGO) upozorila je u saopštenju za javnost da je nastavljena izuzetno loša praksa jednokratnih suspendovanja Zakona o finansiranju lokalne samouprave što predstavlja snažan udarac finansijskoj stabilnosti gradova i opština koji su ionako destabilizovani čestim i neplanskim smanjenjem sredstava u protekle dve godine.

centar_16_resize-Prema proračunima SKGO, lokalne samouprave će usled već realizovanih, ali i najavljenih smanjenja prihoda u 2014. godini raspolagati sa skoro 50 milijardi dinara manje u svojim budžetima, što je za preko 20 odsto novca u lokalnim budžetima manje u odnosu na 2012. godinu. Ovom prilikom podsećamo da je svaki put kada je Republika smanjivala ili ukidala lokalne prihode, istovremeno i povećavala republičke poreze (porez na dodatu vrednost, akcize i porez na dobit preduzeća). Bilo kakvo novo smanjivanje transfera lokalnim samoupravama koje je predviđeno, a prema našim proračunima u ovom slučaju iznosi više od 3,7 milijardi dinara, jeste neprihvatljivo u prvom redu zbog predložene metodologije za obračun obima smanjenja transfernih sredstava. Ova metodologija je u potpunoj suprotnosti za Zakonom o finansiranju lokalne samouprave i nije utemeljena niti u jednom propisu koji je donela Narodna skupština Republike Srbije. Stoga, SKGO zahteva da se ne suspenduje Zakon o finansiranju lokalne samouprave i da se sva uzeta sredstva vrate lokalnim samoupravama, kako bi gradovi i opštine mogli da ispunjavaju bar osnovne funkcije (grejanje u vrtićima, održavanje škola, domova zdravlja, puteva)-saopštila je SKGO.

foto Aleksandar Ćirić

Slične vesti

Jedan komentar

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker