Lokalna samoupravaOstale vesti

Budžet za 2023. godinu rebalansom se uvećava za 18,15%

Budžet Grada Pirota za 2023. godinu, koji je usvejen decembra meseca prošle godine u iznosu od 2,2 milijarde dinara rebalansom će biti uvećan za  18,15% i iznosi 2,6 milijarde dinara. Nakon pokrića svih prenetih obaveza ostaje 155 miliona dinara za raspodelu ovim rebalansom. Najveća deo tih sredstava namenjen je za održavanje ulica i puteva kao i za  završetak radova na otvorenom bazenu  i izgradnju parkinga oko ovog kompleksa.

Ivana Malinović, načelnica Odeljenja za privredu i finansije Grada Pirota objašnjava da je Budžetom za ovu godinu prvobitno projektovano  da prihodi i primanja odnosno rashodi i izdaci iznose 2,2 milijarde a ovim prvim rebalansom uvećava se prihodna i rashodna strana za 399 miliona tako da je budžet posle rebalansa uvećan za 18, 15% i iznosi 2,6 milijarde dinara.

„Preporuka Ministarstva finansija koja se odnosi na finansiranje  prioritetnih rashoda je da se moramo usmeriti na one obaveze koje su od značaja uzimajući u obzir krizu koja nas je zadesila. Kriza i dalje ima uticaja na sve javne nabavke jer je poznato da su cene drastično porasle, inflacija je tu pa smo i usmeravali rashode ka prioritetnim aproprijacijama,“ – kaže Malinović.Opstina Gradska uprava Pirot 3

Malinovićeva objašnjava da  nakon pokrića svih prenetih opbaveza po stalnim troškovima i prenetim obavezama po sklopljenim a nerealizovanim ugovorima iz prošle godine od  36 miliona za sve indirektne korisnike za stalne račune i oko 136 miliona za ugovore koji se moraju pokriti ostaje 155 miliona za raspodelu ovim rebalansom.

Najveća izdvajanja od 50 miliona su za održavanje ulica i puteva, za nekategorisane puteve izdvojen je milion, za završetak radova na otvorenom bazenu izdvojeno je 30 miliona dinara  kao i dodatnih deset miliona za izgradnju parkinga oko otvorenog bazena.

„Ovim rebalansom izlazimo u susret Apotekarskoj ustanovi Pirot  za dogove koje imaju prema dobavljačima.  Tačan iznos njihovih dugovanja biće poznat nakon popisa a mi smo za te namene izdvojili osam miliona“ – keće načelnica Odeljenja za privredu i finansije. Tri miliona opredeljeno je za mesne zajednice za uređenje objekata po selima. JP Komunalac će dobiti 4,1 milion za popravku dečjih igrališta u gradu. JP za planiranje i izgradnju dobiće oko 6,7 miliona. „Izašli smo u susret svim našim ustanovama i osnovnom i srednjem obrazovanju, opet po prioritetima i u većoj meri ustanovama kulture, naročito Domu kulture, kaže Malinovićeva.

„Koliko je bilo moguće sa ovih 155 miliona da pokrijemo prioritete tako smo  i raspodelili novac ono što ohrabruje je dobro izvršenje prihodne strane budžeta za prva dva meseca koje je na nivou od 22%, tako da ćemo verovatno u narednom periodu kroz dodatne rebalanse uvećavati iznose svim korisnicima, zaključila je Ivana Malinović, načelnica Odeljenja za privredu i finansije Grada Pirota

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker