Lokalna samouprava

Budžet za 2021. godinu milijardu osamsto šesnaest miliona dinara. Veći za pet do šest posto od ovogodišnjeg

Iako su i prethodni budžeti Grada bili vrlo transparentni, budžet za narednu godinu biće najtransparentniji i najbolje urađen do sada, konstatovao je gradonačelnik Vasić u intervjuu za Pirotske vesti

Budžet za 2021. godinu biće veći za pet do šest posto u odnosu na sadašnji i iznosiće milijardu i osamsto šesnaest miliona dinara. Uz to biće prenet značajan višak novca iz ove godine, s obzirom na permanentnu likvidnost lokalne samouprave koja nikom ništa ne duguje. Odluku o budžetu grada za 2021. možete videti OVDE.

Uskoro će se pred odbornicima Skupštine grada Pirota naći, jedan od najvažnijih dokumenata lokalne samouprave, Budžet za 2021. godinu. Nacrt Budžeta je, praktično, završen i, mada su i prethodni bili transparentni, ovaj Budžet je najtransparantniji istakao je, gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić. Ne samo što svaki građanin Pirota može da do detalja vidi planiranje Budžeta, već je prikazan tako da i onome ko nije upućen u tu problematiku može biti jasno za šta je novac namenjen i zbog čega.

“Kao i uvek do sada pažljivo je planiran Budžet za 2020. godinu i imali smo rebalans gde smo prilagodili prihode i rashode. Ono što je veoma bitno prihodi koje smo planirali ostvarili su se stoprocentno. Pogodili smo realizaciju prihoda, čak ćemo imati i malo veću realizaciju od planiranih, izgleda da smo išli malo rezervisanije, što je dobro, jer bolje je da imamo prihode veće od planiranih nego pad prihoda. Na primer, porez na imovinu je ostvaren sa 102,5 posto, porez na zarade će biti sigurno sto procenata, transferi čak i veći, jer smo dobili dodatna finansijska sredstva od države, tako da ćemo i u 2021. godinu preneti ozbiljan novac kao višak prihoda. O tome će se raspravljati u februaaru, ili martu iduće godine. Što se tiče osnovnog Budžeta mislim da ga nikad bolje nismo predstavili odbornicima Skupštine grada. Naš nacrt Budžeta se nalazi na sajtu Gradske uprave i dostupan je svakom. On je predstavljen po raznim programima, projektima, imamo i tekstualni deo kao obrazloženje , po namenama po svim budžetskim korisnicima. Može se videti Budžet bilo koje škole, mesne zajednice, sve dakle što se finansira preko Gradske uprave. Predstavili smo Bužet vrlo detaljno i svi ga lako mogu razumeti”- kaže Vasić.

Od pre nekoliko godina, podsetio je gradonačelnik Vasić, sa linijskog Budžeta prešlo se na programski. U saradnji sa Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština utvrđeni su programi za finansiranje i pozicije da bi, što je više moguće, bilo bolje praćenje realizacije zacrtanih ciljeva.

“Kao program jedan ustanovili smo urbanizam, stanovanje i prostorno planiranje gde su ukupno 53 miliona dinara, program dva- komunalne delatnosti sa 148 miliona, program tri – lokalni ekonomski razvoj 22,4 miliona, program četiri- razvoj turizma 18.731.000, program pet-poljoprivreda i ruralni razvoj 56 miliona, program sedam-organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture 248  miliona, program osam- predškolsko vaspitanje 200 miliona, program devet – osnovno obrazovanje 81 milion, program deset- srednje obrazovanje 61 milion, program jedanaest-socijalna i dečja zaštita 89 miliona, program dvanaest-zdravstvena zaštita 4,8 miliona, program tinaest razvoj kulture i informisanja 184 miliona, program četrnaest- razvoj sporta i omladine 180 miliona, program petnaest- opšte usluge lokalne samouprave 399 miliona, program šesnaest politički sistem lokalne samouprave 44 miliona i za program energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije 22 miliona dinara, što ukupno predstavlja milijardu i osamsto šesnaest miliona dinara, i više je za pet do šest posto u odnosu na Budžet za 2020.”-izjavio je, gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić..

Gradonačelnik Vasić je još rekao da za svaki od programa ide posebno obrazloženje. Podsetio je da je realizovana javna rasprava o nacrtu Budžeta, ranije je to bilo drugačije, a sada zbog pandemije onlajn načinom. S obzirom da nije bilo mnogo predloga uputio je poziv građanima da preko sajta lokalne samouprave daju predlog za Budžet. Bez obzira što je u završnoj fazi ipak je kroz amandmane odbornika moguća korekcija. Gradonačelnik očekuje da će i novi Budžet biti uspešno realizovan. Naglasio je da će se Budžet oprezno realizovati u narednoj godini, preneće se značajna sredstva jer je lokalna samouprva stalno likvidna i nikom ništa ne duguje.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker