Pirot kroz vekove

Bankarstvo u Pirotu početkom 20. veka

U pirotskom kraju u prvoj polovini 20. veka bankarstvom, između osatalih, bavile su se i: Građanska-zanatska zadruga za kredit i štednju Caribrod, osnovana 1927. godine sa sedištem u Caribrodu (Dimitrovgradu).

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”Bankarstvo u Pirotu”]

Nije poznato kada je likvidirana. Caribrodska banka osnovana 1922. godine kao akcionarsko društvo sa sedištem u Caribrodu (Dimitrovgradu), odobrenjem ministra trgovine i industrije br. 5496 od 21. decembra 1921. godine, a zakonom o akcionarskim društvima, član 5 i 9 odobreno je osnivanje ove banke. Osnovana je u cilju jačanja trgovine, privrednog napretka i kredita u Caribrodu i Srezu caribrodskom. Osnivači su bili braća Džadžić, Todor Brzak i drugovi. Za vreme svog postojanja nije menjala ime. Prestaje sa radom 8. aprila 1941. godine okupacijom Caribroda (Dimitrovgrada) od strane Bugarske. Konačno je likvidirana nakon oslobođenja, 1948. godine. Caribrodska narodna kooperativna banka osnovana 1941. godine sa sedištem u Caribrodu (Dimitrovgrad). Banku su osnovale bugarske vlasti nakon što je teritorija Caribrodskog sreza okupirana. Bila je pod kontrolom Bugarske centralne banke u Sofiji. Banka je likvidirana 1947. godine. Pirotska eskontna banka osnovana 1924. godine sa sedištem u Pirotu. Osnovana je u cilju ojačanja trgovine, privrede i industrije u Pirotu i Pirotskom okrugu. Vršila je bankarske, komisionarske, trgovinske, preduzimačke, privredne i industrijske poslove. Organi banke su: Upravni odbor, Nadzorni odbor i Zbor akcionara. Poslovala je sve do početka Drugog svetskog rata. Za vreme svog postojanja nije menjala ime. Prestaje sa radom 8. aprila 1941. godine okupacijom Pirota od strane Bugarske. Konačno je likvidirana nakon oslobođenja 1946. godine. Pirotska okružna štedionica osnovana 1911. godine sa sedištem u Pirotu. Štedionica je vršila bankarske, komisionarske, trgovačke, preduzimačke, privredne i industrijske poslove. Poslovala je do Drugog svetskog rata, osim u periodu od 1915. do 1918. godine kada zbog okupacije nije radila. Po drugi put prestaje sa radom 8. aprila 1941. godine zbog okupacije Pirota od strane Bugarske. Konačno je likvidirana nakon oslobođenja, 1946. godine. Pirotska trgovačka zanatlijska banka osnovana 1907. godine sa sedištem u Pirotu.

Glavni poslovi banke bili su da prima novac na štednju, vrši isplatu i naplatu naloga, prima robu u komisionu prodaju, vrši usluge čuvanja novca i dragocenosti, vrši poslove kupovine i prodaje, daje zajmove na menice, zajmove po tekućem računu i dr. Tokom svog postojanja ime nije menjala. Poslovala je do Drugog svetskog rata, osim u periodu od 1915. do 1918. godine kada zbog okupacije nije radila. Po drugi put prestaje sa radom 8. aprila 1941. godine zbog okupacije Pirota od strane Bugarske. Konačno jelikvidirana nakon oslobođenja, 1946. godine. Pirotska centralna banka osnovana 1919. godine sa sedištem u Pirotu. Banka je osnovana u cilju ojačanja trgovine, privrede i industrije u Pirotu i okrugu Pirotskom. Banka je vršila bankarske, komisionarske, trgovinske, preduzetničke, privredne i industrijske poslove. Organi upravljanja banke bili su: Upravni odbor, Nadzorni odbor, Zbor akcionara i činovnici kao pomoćnici Upravnog odbora. Za vreme postojanja nije menjala ime. Nije poznato kada je likvidirana.

tekst i foto Istorijski arhiv Pirot

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker