Lokalna samouprava

ARGUMENT: Vasić o postojećim i novim investitorima

Predsednik opštine Pirot mr Vladan Vasić u intervjuu Pirotskim vestima izjavio je da opština Pirot, osim na dovođenju novih investitora, veliku pažnju obraća i na postojeće investitore kako bi ih kroz stvaranje i održavanje dobrih uslova za poslovanje motivisali za proširenje postojećih kapaciteta, kao što je slučaj sa Tigar tajersom. Jedna od glavnih komparativnih prednosti Pirota jeste postojanje Slobodne zone Pirot jer se svi vodeći investitori u Srbiji opredeljuju upravo za gradove gde postoje i rade slobodne zone. 

Po Vasićevim rečima, proces donošenja odluke investitora o tome gde investirati i priprema investicije je veoma dug.

VV3-Pogledajte koliko je samo trajao proces pripreme za novu investiciju Tigar tajersa iako su imali postojeću fabriku u Pirotu i poznaju okruženje, radnike, državnu administraciju pa su ipak dugo pripremali odluku da investiraju u proširenje kapaciteta preko 200 miliona evra i izgrade novu fabriku koja će uposliti 500 ljudi. Cilj nije samo dovođenje nekog novog već da postojeći investitori budu zadovoljni i da oni donesu odluku da prošire postojeće kapacitete. To je možda mnogo veći potencijal za gradove koji već imaju nekog investitora, nego dovođenje potpuno novog-kazao je Vasić.

Govoreći o tome koje su komparativne prednosti Pirota kada je reč o dovođenju investitora Vasić kaže da je glavna prednost Pirota postojanje Slobodne zone Pirot, dok su nedostaci činjenica da još uvek nije završena izgradnja Koridora 10 ali i nepostojanje gasovoda u ovom delu Srbije.

-Najveći broj investicija u Srbiji dešava se uz Koridor 10. Najveća naša prednost je što se nalazimo uz Koridor 10, ali je sa druge strane nedostatak što Koridor 10 nije izgrađen. Ako pravite projekciju gde ima najviše investitora, ima ih najviše u Vojvodini jer su infrastrukturno bolje opremljeni, imaju više slobodnog zemljišta, bliži su Beogradu, aerodromu, imaju gas. Sa druge strane, mi ovde kažemo da smo blizu EU, blizu sofijskog aerodroma, nemamo gasovod ali imamo jednu od najboljih slobodnih zona u Srbiji, što nije beznačajno jer svi veliki investitori tražili su da im se omogući da rade u režimu slobodne zone, FIAT u Kragujevcu, Tigar tajers je takođe insistirao da radi u režimu slobodne zone. Slično je i sa “Lenadom” koja je kupila hladnjaču,  ali i sa investitorima koji su u procesu privatizacije preostalog dela Prvog maja dolazili u Pirot da pogledaju takođe su se raspitivali oko mogućnosti poslovanja u okviru slobodne zone.  Jedna od prednosti je sigurano i lokalna administracija koja je efikasna, koja ima planove razvoja, ima Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj koja je efikasna prema potrebama investitora. Sve zahteve od strane investitora koji su dolazili do sada smo na vreme servisirali-kaže Vasić.

Vasić se osvrnuo i na sve češće optužbe opozicije da je i lokalna samouprava među odgovornima za situaciju u “Prvom maju”.VV4

-Svaka nestabilnost svakako da nije dobra. Sa druge strane, mnogo ljudi mešetari i nastoji da navede vodu na svoju vodenicu i da to iskoristi za političke poene što svakako nije dobro. Politika možda ima uticaja u nekom procesu početka realizacije investicije. Posle toga, sva odgovornost je na menadžmentu, vlasniku fabrike i onome ko vodi preduzeće. Može li neko od mnogobrojnih preduzetnika da okrivi opštinu ako mu je propao posao. Taj pokušaj da se opština okrivi za situaciju u Prvom maju je zloupotreba i pokušaj da se ta kriza iskoristi za političke poene. Umesto da se svi potrudimo da im pomognemo, mi se stalno pitamo zašto je do toga došlo. Struja u Prvom maju je isključena, zašto neko od tih koji stalno pitaju kako je do toga došlo ne pomognu da se Prvom maju uključi struja-zaključuje Vasić.

ARGUMENT / tekst, foto, video, montaža Aleksandar Ćirić

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker