Lokalna samouprava

Anketari privode kraju aktivnosti na prikupljanju podataka o individualnim ložištima

Anketari koji prikupljaju podatke o stanju individualnih ložišta i izvorima toplotne energije u domaćinstvima u Pirotu,  privode kraju popisivačke aktivnosti. Za prikupljanje podataka koji će biti iskorišćeni za izradu Katastra individualnih ložišta angažovan je Šumarski fakultet iz Beograda.  Pirot je jedan od prvih gradova u Srbiji koji dobija katastra ložišta u okviru projekta „Bolja energija“ koji se sprovodi u saradnji sa USAID-om.Dim iz dimnjaka individualnih lozista kao glavni izvor zagadjenja

U narednih nekoliko dana anketari sa Šumarskog  fakulteta iz Beograda završiće svoj deo posla na  prikupljaju podatke o stanju individualnih ložišta i izvorima toplotne energije u domaćinstvima u Pirotu. Obeveze  Gradske upravem kao partnera na projektu će biti završene za desetak dana i  nakon toga sledi analiza podataka na osnovu kojih će biti doneti zaključci koji će biti osnov za dalje korake. Bojan Ivković, gradski energetski menadžer kaže da će na osnovu tih zaključaka biti donet plan daljih aktivnosti i način njihovog sprovođenja.

“Očekujemo da već sredinom novembra imamo prve podatke iz tog katastra. Popisivači obilaze celo gradsko naselje, odnosno oko 11.000 domaćinstava. Među građanima ima i određen broj ljudi koji ne želi da daju podatke, značajan broj objekata nije useljen, što je takođe,  karakteristično za Pirot da ima  objekata koji postoje u prostoru ali nisu useljeni” – kaže Ivković i dodaje da će velika većina domaćinstava biti obuhvaćena  anketom i da će na osnovu tih podataka koji budu prikupljeni biti dovoljno materijala da se napravi realna slika trenutnog stanja.

“Imaćemo dovoljno podataka o uređajima koji se koriste za grejanje, gorivu, stanju tih uređaja  a sve u cilju da bismo definisali smislene aktivnosti koje bi trebalo da imaju krajnji cilj da se smanji zagađenje vazduha u Pirotu” – rekao je, gradski energetski menadžer.

Analizu prikupljenih podataka radi Grad Pirot u saradnji sa USAID-om.

 

Ovaj sadržaj je deo projekta Investicije po meri građana, u okviru Konkursa Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata u 2023. godini

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker