Lokalna samouprava

Anketari prikupljaju podatke o energetskoj efikasnosti objekata

U okviru sprovođenja Projekta “Energetska efikasnost u zgradarstvu” Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ, pruža Opštini Pirot stručnu i tehničku pomoć u izradi Lokalnog akcionog plana za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva.pirot sa srednjovekovnom tvrdjavom i parkom u kome se vrse iskopavanja_resize

Prva faza projekta koja će se sprovesti na terenu u periodu od 8. do 20. februara 2016. , obuhvata anketiranje privatnih stambenih objekata u pojedinim delovima našeg grada.
Anketa se vrši, kako bi se došlo do informacija o strukturi stambenog fonda i precizno procenile energetske performanse postojećih objekata i sredstva potrebna za njihovu obnovu i povećanje energetske efikasnosti.
Anketiranje sprovodi statistička kuća ‘Ipsos Strategic Marketing’ iz Beograda koje je angažovala anketare sa evidencije NSZ Pirot. Anketari će biti propisno obeleženi tako da će svaki ispitanik moći da se uveri u njihovu legitimnost. 
Prikupljeni podaci neće biti vezani za vlasnika objekata, već će biti korišćeni isključivo u statističke svrhe za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva na teritoriji opštine Pirot.
Molimo građane Opštine da uzmu aktivno učešće u projektu i odgovore na pitanja anketara.

 

 

 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker