U petak pomoćnik ministra poljoprivrede sa poljoprivrednicima