Ostale vesti

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Ove godine  obeležava se 75 godina od jednog od donošenja  Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (UDHR). Ovaj značajan dokument sadrži neotuđiva prava na koja svako ima pravo kao ljudsko biće – bez obzira na rasu, boju kože, veru, pol, jezik, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, imovinsko, rođeno ili drugi status.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je u Parizu, 10. decembra 1948. Proglasila Deklaraciju  u kojoj se navode osnovna ljudska prava koja treba da budu univerzalno zaštićena.

Inicijativa ljudskih prava 75,  koja traje godinu dana, nastoji da pomeri iglu razumevanja i delovanja ka boljem poznavanju univerzalnosti UDHR-a i aktivizma koji je sa njim povezan. To je najprevođeniji dokument na svetu koji je prevođen na više od 500 jezika.

Iako Deklaracija nije obavezujući dokument, inspirisala je više od 60 instrumenata o ljudskim pravima koji zajedno čine međunarodni standard ljudskih prava. Saglasnost svih država članica Ujedinjenih nacija o osnovnim ljudskim pravima koja su navedena u Deklaraciji, danas je još jača  i naglašava važnost ljudskih prava u našem svakodnevnom životu.

U Republici Srbiji ljudska prava su zagarantovana Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, ratifikovanim međunarodnim ugovorima i zakonima. U svetu je proteklih 20 godina došlo do znatnog napretka u unapređenju prava žena, razvoja međunarodnog prava za utvrđivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava, zaštiti i promociji prava marginalizovanih grupa i mnogo veće razumevanjeuniverzalnosti i nedeljivosti ljudskih prava.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker