Lokalna samouprava

Јавни позив – Фонд за енергетску ефикасност Града Пирота

Дана 12.07.2019. Комисија за расподелу средстава за суфинансирање активности из Програма коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Пирота за 2019. годину, објавила је ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање активности из Програма коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Пирота за 2019. годину.

Предмет овог Конкурса је јавно прикупљање пријава за реализацију активности из Програма коришћења средстава Буџетског фонда за енергетскуефикасност Града Пирота за 2019. годину и то:

  • активност суфинансирања израде пројектне документације која обухвата суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности минимално за пет (5) објеката. Висина износа је до 50% укупне вредности са ПДВ-ом, максимално до 20.000,00 динара са ПДВ-ом по објекту.

  • активност суфинансирања мера унапређење система даљинског грејањa која обухвата суфинансирање радова на уградњи делитеља трошкова на унутрашњој топлотној инсталацији минимално за три (3) група купаца са заједничким предајним местом. Висина износа је до 50% укупне вредности са ПДВ-ом, максимално до 633.333,00 динара са ПДВ-ом по предајном месту.

Све информације могу се добити у просторијама Градске управе Града Пирота, ул. Српских владара 82, у канцеларији 18 или на телефон 305 518.

 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker