Lokalna samouprava

Објављен јавни позив за највиша градска признања за ову годину!

На основу члана 19. Одлуке о јавним признањима и наградама Града Пирота („Сл.лист града Ниша“, бр. 49/2001 ), Комисија за доделу јавних признања и награда расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање предлога за доделу јавних признања и награда
Града Пирота за 2023. годину.

– Звање „Почасни грађанин Града Пирота“,
– Звање „Заслужни грађанин Града Пирота“,

Награде у виду медаља и плакета – Награда „28. децембар“,
– Награда „28.децембар“-Посебно признање

Звање „Почасни грађанин Града Пирота“ додељује се за изузетне заслуге у развоју привреде и друштвених делатности, као и за изузетна достигнућа и дела која доприносе развоју и афирмацији Града Пирота. Ово признање може се доделити држављанину Републике Србије и држављанима других држава.

Звање „Заслужни грађанин Града Пирота“ додељује се појединцима који су рођени или живе на територији Града Пирота, за изузетне заслуге у развоју привреде и друштвених делатности, унапређивање међународне сарадње, као и достигнућа и дела чији су ефекти за развој, статус и афирмацију Града Пирота евидентни кроз дужи временски период.
Звање „Заслужни грађанин Града Пирота“ може се доделити и постхумно.

Награда „28. децембар“ додељује се за изузетна достигнућа у привреди, малој привреди, пољопривреди, здравству, информисању, спорту, образовању, култури, проналазаштву и другим областима.

Награда „28.децембар“- Посебно признање додељује се поводом значајних јубилеја, завршетка акција од посебног интереса за Град Пирот, за допринос у акцијама хуманитарног карактера, појединцима, месним заједницама, предузећима, институцијама и установама.

Подносиоци предлога обавезно достављају следеће :

– Предлоге за доделу јавног признања и награде са назнаком за коју област се предлаже кандидат и за коју врсту награде на прописаном обрасцу;
– Детаљно образложење предлога са биографијом предложеног кандидата са довољно чињеница за одлучивање и оцену вредности доприноса, резултата и заслуга;
– Фотокопије докумената којима се доказују и поткрепљују наводи из образложења, уколико таква документа постоје за предложеног кандидата.
Предлоге за доделу јавних признања и награда могу поднети сва физичка и
правна лица, с тим да предлагач и предложени не могу бити исто лице.

Рок и начин достављања предлога

Образложени предлози, са одговарајућим прилозима ( фотокопије ) за доделу јавних признања и награда се подносе у писаној форми у затвореној коверти Комисији за доделу јавних признања Града Пирота од 22.11.2023. до 11.12.2023. године са назнаком „Комисијa за доделу јавних признања и награда Града Пирота за 2023. годину“ на адресу :

Град Пирот- Комисија за доделу јавних признања и награда
Града Пирота за 2023. годину
ул.Српских владара бр. 82 Пирот или лично у услужном центру, на шалтеру писарнице Градске управе Града Пирота .

Образац предлога може се преузети на интернет страници Града Пирота  или у услужном центру Градске управе Пирот на шалтеру информација.

Неблаговремени предлози неће бити узети у разматрање.

Све информације у вези Јавног позива могу се добити на бр. телефона 305-503 , Тамара Николић.

Комисија
за доделу јавних признања и награда
Града Пирота

Г Р А Д П И Р О Т

18300 Пирот • Српских владара 82 • телефон: 010/305‑503
E-mail: [email protected]

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker